Štirim gre pohvala in zahvala

8.7.2019 | 09:10

Letošnji občinski nagrajenci so si nazdravili s kozarčkom cvička.

Mlade glasbenice so popestrili slovesnost.

Škocjan - Knobeharjevo, praznik občine Škocjan, tudi letos ni minil brez priznanj in zahval prizadevnim občanom, ki s prostovoljnim delom veliko prispevajo za skupno dobro. Kot je na zadnji seji sklenil občinski svet, so v soboto, 6. julija, prav na dan Knobleharjevega rojstva, na slavnostni seji v Metelkovem domu podelili eno občinsko nagrado in tri priznanja. Predloga za naziv častnega občana tokrat ni bilo.

Na predlog Odbora za priznanja občinskega sveta, ki ga vodi Martina Kralj, so svetniki sklenili, da občinsko nagrado prejme Sonja Krmc Povše, priznanje pa Vinko Gradišar, Fanika Martinčič in Silvo Vene.

Sonja Povše Krmc

Sonja Povše Krmc je prejela nagrado za delo na kulturnem področju. Že petnajst let vodi KD dr. Ignacija Knobleharja Škocjan, ki neprekinjeno deluje že več kot štiri desetletja. Sonji kot predsednici uspe povezovati vseh devet sekcij društva, ki so zelo dejavne. Sonjina angažiranost v občini na področju kulture in širše - občinsko priznanje je prejela že leta 1997 - ima velik doprinos k razvoju kulture in ostalih dejavnosti v občini ter k razvijanju in ohranjanju kulturne dediščine. Ustanovila in vodila je plesno skupino Slavčki, kasneje Plamen, ravno tako folklorno skupino Plamen. Kulturno društvo je sodelovalo pri postavitvi Knobleharjevega kipa, nedavno so postavili novo Metelkovo tablo, v načrtu imajo izdelavo replik Gutenwerdovih kovancev, skratka načrtov jim ne manjka.

Silvo Vene

Občinsko priznanje je prejel Silvo Vene, dolgoletni aktivni član PGD Bučka in trenutno poveljnik gasilskega poveljstva občine Škocjan, na Bučki nepogrešljiv pri številnih projektih, pri delovanju društev in nasploh v družbenem življenju. Vedno je pripravljen priskočiti na pomoč. Veliko ljudi ga pozna tudi kot prijaznega poštarja.

Fani Martinčič

Zaradi vsestranskega doprinosa h kulturnemu življenju v občini je prejemnica občinskega priznanja Fanika Martinčič, vodja Mešanega pevskega zbora Dobrava in članica upravnega odbora škocjanskega kulturnega društva. Vse od začetka, to je od leta 1993, vodi omenjeni zbor, ki prepeva pri nedeljskih mašah na podružnici Otok ter na mnogih prireditvah. Pred leti je prevzela tudi vodenje ljudskih pevk Klasje. Z orglami vsako nedeljo spremlja petje cerkvenega pevskega zbora v Beli Cerkvi.

Vinko Gradišar

Vinko Gradišar iz Dobrave si je občinsko priznanje prislužil s prizadevanji za razvoj in napredek tako PGD Dobrava pri Škocjanu kot na področju izgradnje in urejanja komunalne in cestne infrastrukture. Pri gasilcih je bil gonilna sila pri odkupu prostorov in iskanju denarja, v zadnjih dveh letih, ko je bila Dobrava eno samo gradbišče, pa je aktivno spremljal delo, delal za dobro vaščanov, sodeloval z občino in izvajalci. Zadnji dve leti je dobesedno podaril svoji vasi, ki je s prenovo regionalne ceste in novih pločnikov postala lepša in veliko bolj urejena. Na njegovo pobudo so pred kratkim v gasilskem domu na ogled postavili razstavo Prebujeni srednjeveški trg Gutenwerd.

Združeni pevski zbor je zapel Knobleharjevo himno.

Na slavnostni seji je nagrajencem čestital župan Jože Kapler in v nagovoru opisal razvoj občine v minulem enoletnem obdobju, ki je zelo obetaven - kot je dejal, tudi zaradi prihodkov v občinski proračun zaradi prodaje zemljišč v bodoči coni in zaradi nepovratnih sredstev, ki jim jih je uspelo pridobiti.

Prireditev, ki sta jo povezovala Matej Krmc in Branka Petkovšek, so popestrili nastopi mladi glasbenikov, Škocjanski rogisti, Cerkveni mešani pevski zbor Dobrava ter združeni pevski zbor KD dr. Ignacija Knobleharja. Ob letošnji 200-letnici rojstva misijonarja, ko so v Škocjanu razglasili Knobleharjevo leto, so zapeli novo Knobleharjevo himno, ki so jo premierno izvedli na Knobleharjevi akademiji. Skladatelj Aleš Makovac je uglasbil izbrano pesem devetošolke Julije Srpčič in občani so jo dobro sprejeli.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava