Večina mnenja, da se jo poruši

21.7.2019 | 08:00

Kakšna bo usoda Kostelčeve hiše sredi trga v Šentrupertu? (Foto: R. N.)

Šentrupert - Trg v Šentrupertu je prometno zelo obremenjen in dolgoletna želja številnih Šentrupertčanov je, da se ga celovito prenovi. Na nedavnem zboru občanov so med drugim razpravljali o usodi Kostelčeve hiše sredi trga, ki jo je zob časa že pošteno načel.

Kot je bilo slišati, imajo občani različna mnenja. Nekateri so dejali, da bi morala hiša zaradi njene zgodovinske vrednosti na vsak način ostati na trgu, spet drugi se bolj nagibajo k temu, da bi jo zaradi varnosti raje podrli. Na zboru občanov so izvedli tudi glasovanje. Devet jih je izrazilo mnenje, da hiša ostane, 118 pa, da se odstrani, medtem ko se je 14 navzočih glasovanja vzdržalo. Kot je povedal župan Andrej Martin Kostelec, izid ni kakorkoli zavezujoč, bo pa občini služil kot usmeritev pri nadaljnjih aktivnostih. »Ravnali se bomo po mnenju občanov. Če bo večina za to, da se hiša odstrani, bomo pripravili načrt rušitve in prosili strokovnjake, naj predlagajo, kako urediti trg po odstranitvi zapuščenega občinskega objekta. Osebno mislim, da bo trg veliko pridobil, če hišo odstranimo. Če pa ostane, bo še dolgo časa zapuščena, saj občina nima denarja za njeno obnovo. Treba pa bo zaščititi prostor, ker je nevarno za pešce in vozila, da nanje ne pade kakšen strešnik,« je za Dolenjski list povedal Kostelec.

Občina je lani objavila javni natečaj, prek katerega so izbrali idejno rešitev za ureditev trga. Zmagovalna rešitev, ki jo je zasnoval biro Genius Loci z inštituta za arhitekturo in urbanizem iz Ljubljane, predvideva rekonstrukcijo Kostelčeve hiše. Po njihovem predlogu se dve tretjini hiše v pritličju spremeni tako, da se spodaj uredi nekakšna trška loža, v katero steče predvideno tlakovanje trga. S tem bi občina pridobila pokrit javni prostor, ki v slabem vremenu ponuja streho nad glavo, v vročih dneh pa senco.

Hiše ni dovoljeno podreti

Na novomeški območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine (ZVKD) pravijo, da Kostelčeva hiša stoji znotraj zavarovanega šentrupertskega vaškega jedra, ki je razglašeno za kulturni spomenik lokalnega pomena. Dodajajo, da je v strokovnih podlagah za razglasitev za naselbinski spomenik Šentrupert–Vaško jedro zapisan varstveni režim, ki med drugim prepoveduje spreminjanje tlorisne zasnove vaškega jedra, stavbe poškodovati ali podreti, spreminjati odnose med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom …

Na podlagi tega Kostelčeve hiše ni dovoljeno podreti, poudarjajo na območni enoti ZVKD. »Kljub temu smo bili zadnjih pet let priča nenehnim poskusom občine, da bi stavbo porušili. Podlago za rušitev naj bi predstavljala izdelava in sprejetje občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za šentrupertsko vaško jedro,« so pojasnili. Pripravo tega prostorskega dokumenta je občina po njihovih navedbah objavila leta 2013, ko je sprejela sklep o začetku postopka priprave OPPN za jedro Šentruperta. A za takšna območja je treba izdelati konservatorski načrt za prenovo, še dodajajo.

ZVKD Novo mesto je oktobra 2014 za izdelavo konservatorskega načrta za prenovo šentrupertskega jedra pripravil obsežen strokovni elaborat, v katerem so med drugim utemeljili, da je Kostelčeva hiša sestavni del morfološke in tipološke zasnove prostora okrog cerkve v jedru vasi, zato je njena odstranitev s spomeniškovarstvenega vidika nesprejemljiva. Če se bo v šentrupertskem jedru uresničil veliki trg z rušitvijo Kostelčeve hiše in gradnjo kulturnega centra na vzhodnem robu trga, bo z varstvenega vidika v vseh pogledih spremenjena današnja morfološka in tipološka zasnova prostora okrog cerkve, izpostavljajo na zavodu.

Dodali so še, da so že prejšnjega župana večkrat opozorili na slabo stanje omenjene hiše in predlagali, da občina kot njena lastnica v duhu dobrega gospodarja izvede najnujnejša vzdrževalna dela.

Članek je bil objavljen 18. julija, v 29. številki Dolenjskega lista.

R. N.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava