Vsi Krkini izidi za prvo polletje letos boljši

1.8.2019 | 13:15

V Krki gradijo svoj razvoj na stalnih inovacijah. Krkini inovatorji so pred kratkim ponovno izstopali s svojimi dosežki na podelitvi nagrad za najboljše regijske inovacije, saj so prejeli štiri zlata in tri srebrna priznanja. Na fotografiji moški del ene izmed ekip inovatorjev (dr. Matej Repič, dr. Simon Kukec, dr. Nina Brvar, Irena Hrovat in dr. Silvo Zupančič) z Jožetom Colaričem, predsednikom uprave Krke in hkrati tudi predsednikom regijske gospodarske zbornice. (Foto: B. D. G.)

Novo mesto - Novomeška Krka je objavila rezultate poslovanja v prvem polletju letošnjega leta, ki jih je včeraj obravnaval tudi nadzorni odbor. Skupina Krka je v tem obdobju prodala za 760 milijonov evrov izdelkov in storitev, kar je 12 odst. več kot v primerljivem lanskem obdobju. Pri tem je ustvarila 140 milijonov evrov čistega dobička oziroma 38 odst. več kot v prvi polovici lanskega leta. Dobiček iz poslovanja skupine je bil večji za 14 odst., dobiček pred davkom pa za 36 odst. Davek iz dobička je znašal 24 milijonov evrov.

Kot smo že poročali, je konec junija skupščina Krkinih delničarjev potrdila delitev bilančnega dobička, tako da je družba po 18. juliju lastnikom izplačala 3,20 evra dividende po delnici.

Pri prodanih količinah v Krki govorijo o milijardah: prodali so 7,4 milijarde tablet, kapsul, injekcij in drugih oblik izdelkov, kar je za 4 odst. več kot v istem lanskem obdobju. Kar 94 odst. prodaje je skupina dosegla na tujih trgih; prodajo je povečala v vseh regijah. V vzhodni Evropi, v kateri proda tretjino vseh izdelkov, od tega 167 milijonov evrov samo v Ruski federaciji, je povečanje 15-odstotno.

Prodaja zdravil na recept se je povečala za 13 odst., tistih brez recepta pa za 6 odst. Zdravila na recept sicer predstavljajo 85 odst. v prodaji skupine Krka. Slabih 5 odst. prodaje predstavljajo veterinarski izdelki, ki so jih prodali za 2 odst. več. Zdraviliška in turistična dejavnost je povečala prodajo za 6 odst. in predstavlja 2,4 odst. celotne prodaje.

Krka je v obravnavanem obdobju registrirala šest novih izdelkov v 12 farmacevtskih oblikah in jakostih, za vlaganja in naložbe namenila 49 milijonov evrov, od tega 39 milijonov v obvladujoči družbi.

Konec junija je bilo v skupini 11.523 zaposlenih oz. 133 več kot na začetku leta; od tega jih polovica dela v odvisnih družbah in predstavništvih v tujini. Če štejemo še delavce, zaposlene prek agencij, je v Krki delalo približno tisoč ljudi več.

Kot napoveduje vodstvo novomeškega farmacevta, naj bi letošnja prodaja dosegla 1,375 milijarde evrov, čisti dobiček 172 milijonov, vlaganja v povečanje in posodobitev proizvodnih zmogljivosti in infrastrukture 124 milijonov ter izdatki za raziskave in razvoj desetino prodaje. Uprava računa, da bosta ob nespremenjenih razmerah prodaja in dobiček višja od načrtovanega.

B. D. G.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava