Napad podlubnika: Ni rekorden, je pa visok

2.8.2019 | 17:00

Zemljevid napada podlubnikov v letu 2019 (podatki z dne 25. 7. 2019. Gozdarski inštitut Slovenije in Zavod za gozdove Slovenije na podlagi ulova v kontrolne pasti izdelujeta prognozo prenamnožitve smrekovih podlubnikov, ki je dostopna na portalu varstva gozdov, za lastnike gozdov pa je zanimiv tudi interaktivni zemljevid, kjer si lahko ogledajo, kje so zaznali večje populacije podlubnikov. (Foto: ZGS)

Ljubljana, Kočevje - Kljub neugodnim vremenskim razmeram za razvoj podlubnikov so ti med 1. majem in 25. julijem letos napadli čez 300 tisoč kubikov smrekovega lesa. Te dni so iz Zavoda za gozdove Slovenije sporočili, da je letošnji napad sicer za pol manjši od rekordnih napadov, vseeno pa večji od lanskega v tem obdobju. Stanje je najslabše na Gorenjskem, Kočevskem in Koroškem.

Revirni gozdarji so tako letos do 25. julija za posek zaradi podlubnikov označili že 470.000 kubičnih metrov drevja. V prvih štirih mesecih je šlo večinoma za drevje, ki ga je podlubnik napadel pozno poleti ali jeseni lani (okrog 161.000 kubikov). Zaznali pa so, da se je v letošnjem juniju in zlasti v juliju izbira od podlubnikov poškodovanih dreves močno povečala (marec 52.000 kubikov, april 37.000, maj 27.000, junij 85.000 in julij kar 196.000). To pa kaže na zelo številčno letošnjo prvo generacijo smrekovih podlubnikov.

Kot ugotavlja stroka, so se podlubniki spravili zlasti na poškodovane gozde v vetrolomih v letih 2017 in 2018 na območju Kočevja in Slovenj Gradca, pa tudi Nazarij, Maribora in Kranja. Največje poškodbe so na območju Bleda, kjer se nadaljuje prenamnožitev podlubnikov iz preteklih let.

Zavod za gozdove Slovenije izvaja poostren nadzor v ogroženih gozdovih, da bi čim hitreje popisali in sanirali žarišča podlubnikov. »Revirni gozdarji napadena drevesa označujejo za posek ter lastnikom gozdov izdajajo odločbe za izvedbo poseka in zatiralnih ukrepov. Med njimi je najpomembnejše zagotavljanje pravočasnega poseka in odvoza neobeljenega okroglega lesa, naseljenega s podlubniki, iz gozda v predelavo na lesno-predelovalne obrate,« pravijo.

Lastnike gozdov pozivajo, naj čim hitreje izvedejo z odločbo predpisana dela, pa tudi, naj sami redno (v poletnem obdobju najmanj dvakrat mesečno) pregledujejo smrekove gozdove, da bi opazili znake napadov podlubnikov in morebitnih podrtic (posledice poletnih neurij). O napadu naj čim prej obvestijo revirnega gozdarja in nemudoma začnejo s sanacijo.

V zavodu menijo, da letošnja prenamnožitev podlubnikov prerašča že v naravno nesrečo. Zaradi vročinskih valov v juniju in juliju naj bi poškodovanost smrek že v sredini avgusta presegla 400.000 kubičnih metrov, to pa je tudi meja, ko zakon, če škoda preseže določen prag, predvideva dodatne ukrepe za odpravo posledic škode.

B. D. G.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava