Obnavljajo vodovode, ceste…

16.8.2019 | 13:10

Vodstvo občine: direktor občinske uprave Samo Hudoklin in župan Radko Luzar.

Šentjernej - Direktor občinske uprave Občine Šentjernej Samo Hudoklin je na nedavni novinarski konferenci spregovoril o investicijah.

Tudi sedaj, ko občina praznuje, se veliko dogaja. V okviru hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske zaključujejo še z zadnjim krakom obnove na odseku Prapreče in Pristavica, z razširitvijo projekta pa bodo teh izboljšav deležni tudi na odseku Šentjernej - Dobravica. Do konca meseca bo znan izvajalec del. Hkrati pa bodo gradili tudi plinovod (skupaj z občino Škocjan), za kar je izbrani koncesionar Petrol d.d. Gradbeno dovoljenje je pridobljeno, najkasneje septembra pa bo izbran izvajalec del. Oba izvajalca del se bosta uskladila.

Na širšem območju občine potekajo dela v okviru izgradnje širokopasovnega optičnega omrežja - del omrežja gradi Telekom d.d., del bo zgrajen v okviru projekta RUNE. Zaključek je predviden oktobra leta 2021.

Pestro se obeta tudi na cestnem področju. Krajani že težko čakajo, da se bo pričela ureditev križišča z avtobusnimi postajališči v Gorenjem Maharovcu, za kar je občina z Direkcijo RS za infrastrukturo (DRSI) že pred enajstimi meseci podpisala sofinancersko pogodbo, do začetka del pa kar ne pride. Naložba je ocenjena na skoraj 614 tisoč evrov, od česar bo država sofinancirala skoraj 69 odstotkov (421 tisoč evrov), ostalo bo pokrito iz občinskega proračuna. Kot pravi Hudoklin, poteka izbira izvajalca in upajo, da bo avgusta znan.

Samo Hudoklin

K boljši prometni varnosti bo nedvomno prispevala tudi obnova in širitev ceste Šentjernej - Dobruška vas, vključno z izgradnjo avtobusnih postajališč v naseljih Drama in Roje. V postopku podpisa je sofinancerski sporazum - vrednost investicije znaša skoraj 2,5 milijona evrov, od tega bo država prispevala slabih 90 odstotkov (2,2 milijona evrov), ostalo bo šlo iz občinske malhe.

Obnovo in širitev ceste z izgradnjo pločnikov in ureditvijo javne razsvetljave bodo kmalu dočakali tudi krajani Dolenje Stare vasi. Pogodba z izbranim izvajalcem del, to je novomeški CGP d.d., je že podpisana. Naložba bo stala 220 tisoč evrov. V Orehovici prav zdaj nadaljujejo z izgradnjo pločnika ter širitvijo ceste, obnavljajo in asfaltirajo del ceste Hrastje - Dolenje Mokro Polje, zaključujejo z ureditvijo cestne povezave med Šentjernejem in Volčkovo vasjo.

V občini so zadovoljni, da so pridobili gradbeno dovoljenje za širjenje kanalizacijskega sistema v aglomeraciji Vrh pri Šentjerneju, ki zajema pet naselij. Naložba je ocenjena na 900 tisoč evrov in občina od okoljskega ministrstva, kamor je naslovila vlogo za potrditev za sofinanciranje, pričakuje okrog 85 odstotkov stroškov.

Kot pravi direktor občinske uprave Hudoklin, veliko tudi načrtujejo in projektirajo, a o tem več v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava