Na voljo 30 tisoč evrov za sofinanciranje obnov stavb

21.8.2019 | 08:10

Foto: spletna stran občine Krško

Krško - Občina Krško je v minulih dneh objavila javni razpis za sofinanciranje obnove mestnega jedra Krško, trga Brestanica in posameznih zgodovinskih stavb za letošnje leto. Na voljo je 30 tisoč evrov, rok za oddajo vlog pa 14. oktober.

V skupni višini 30.000 evrov bodo sofinancirali projektne dokumentacije za funkcionalno obnovo stavb v mestnem jedru Krško, trgu Brestanica ter za posamezne zgodovinske stavbe, katerih oblikovanje nosi značilnosti, zaradi katerih je bilo območje kot celota prepoznano za naselbinsko kulturno dediščino v okviru dela naselij, varovanih kot naselbinska dediščina - Podbočje – vas, Leskovec pri Krškem – mestno jedro in Raka – vas, ter izvedbo obnov zunanjih delov stavb s ciljem funkcionalne izrabe in izgleda (obnov fasad, streh, dodatna podstrešna stanovanja za oddajo v neprofitni najem, lokale s turistično ponudbo - spominki, bižuterija, gostinska ponudba, predstavitvene dejavnosti, turistične sobe… - obnov objekta kulturne dediščine in obnov zunanjosti gospodarskih objektov).

Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe - lastniki zgradb v predelu starega mesta Krško od vhoda iz smeri Sevnice do mostu čez reko Savo ali lastniki zgradb v območju starega trga Brestanica ali pa posameznih zgodovinskih stavb, katerih oblikovanje nosi značilnosti, zaradi katerih je bilo območje kot celota prepoznano za naselbinsko kulturno dediščino v okviru dela naselij, varovanih kot naselbinska dediščina: Podbočje – vas, Leskovec pri Krškem – mestno jedro, Raka – vas; so ali bodo do konca razpisa pripravili dokumentacijo za obnovo ali so dela tudi izvedli; so dela izvedli na osnovi veljavnega dovoljenja in soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine, če pa so obnavljali fasado na območju Zatona, so dela izvedli v skladu z usmeritvami za prenovo fasad, ki so podane v prilogi Strokovnih podlag za obnovo fasad na območju Zatona; lahko predložijo ustrezne račune za izvedbo del v letu 2019 (do konca razpisnega roka) z dokazilom o plačilu in niso prejele sredstev iz drugih razpisov.

Najvišji odobreni znesek po posameznem upravičencu je lahko do 50 odst. celotne vrednosti posameznega projekta na osnovi izkazanih dokazil o izvedenih delih, če sredstva na proračunski postavki za sofinanciranje obnov stavb ne bodo neporabljena, pa se bodo lahko sorazmerno prerazdelila med upravičence do višine 70 odst. upravičenih stroškov, so sporočili iz krške občine.

M. L. S.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava