LPC Puščava kot mlinski kamen

22.8.2019 | 17:00

(Foto: R. N., arhiv DL)

Šentrupert - Ministrstvo za obrambo je Občini Šentrupert konec leta 2012 brezplačno odstopilo dobrih 10 hektarjev zemljišča nekdanjega vojaškega območja na Puščavi. Zdaj hoče parcele nazaj.

V pogodbi o prenosu zemljišča pred sedmimi leti se je občina zavezala, da bo na območju nekdanjih vojašnic zrastel Lesnopredelovalni center (LPC) Puščava, najdaljša gozdno-lesna veriga v Sloveniji. Zgradili naj bi žago, sušilnico in skladišče lesa, peletirnico, proizvodnjo lepljenega lesa, kogeneracijo in še kaj.

Nekaj mesecev pozneje, maja 2013, je občinsko podjetje Energetika Šentrupert s še dvema zasebnikoma res ustanovilo družbo Ahouse, ki naj bi izvedla to investicijo. Vendar Ahouse, na katerega je občina takrat prenesla stavbno pravico za omenjena zemljišča, kaj več od ureditve platoja za predelavo lesnih sekancev ni uspel narediti in je sredi leta 2016 s soglasjem takratnega župana Ruperta Goleta stavbno pravico, pozneje pa še gradbeno dovoljenje za gradnjo LPC Puščavi prenesel na družbo GM Kuselj iz Drage pri Šentrupertu.

A tudi to podjetje ambicioznega načrta o gradnji LPC Puščava ni uresničilo. Najpozneje jeseni 2017 so na šentrupertski občini ugotovili, da GM Kuselj na Puščavi ne gradi lesnopredelovalnega centra, ampak da tam poteka samo dejavnost zbiranja in predelave odpadkov iz lesne biomase. Občina je zato zoper GM Kuselj (in Ahause v stečaju) novembra tistega leta vložila tožbo, s katero zahteva prenehanje stavbne pravice ter s tem tudi zbiranja in predelave odpadkov, kar so sicer že dlje časa zahtevali tudi okoliški prebivalci.

Ta sodni postopek še ni končan pa tudi ne nasprotna tožba, ki jo je družba GM Kuselj vložila v začetku leta 2018, v njej pa zahteva, da občina skladno z aneksom iz leta 2014 na imetnika stavbne pravice prenese tudi lastništvo spornih parcel.

Da se stvari ne odvijajo po načrtih, je sredi leta 2017 postalo jasno tudi uslužbencem ministrstva za obrambo – ne nazadnje je v povezavi z LPC Puščava leta 2016 potekala obsežna kriminalistična preiskava –, zato je ministrstvo Občino Šentrupert pozvalo, da naj do 1. junija 2019 zgradi načrtovani center; v nasprotnem primeru bo podarjeno zemljišče zahtevalo nazaj.

Ker do postavljenega roka o LPC Puščava še ni bilo ne duha ne sluha, je v začetku julija župan Šentruperta Andrej Martin Kostelec res prejel dopis, s katerim ministrstvo za obrambo odstopa od pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišč in zahteva njihovo vrnitev, saj bi jih radi namenili za potrebe ministrstva za pravosodje.

A v Šentrupertu v to ne želijo privoliti. Kot je na julijski seji občinskega sveta poudaril župan, sodni postopki zoper investitorja, ki je pridobil stavbno pravico za gradnjo LPC Puščava, še niso končani, in scenarij, v katerem bi občina ministrstvu vrnila zemljišče, sodišče pa bi pozneje ugotovilo, da je stavbna pravica investitorja še vedno veljavna, ali še huje, da je zemljišče v resnici že prešlo v last družbe GM Kuselj, bi bil lahko za že tako obubožano in zadolženo občino naravnost uničujoč.

Predlog župana, da zahtevo ministrstva zavrnejo, je občinski svet tako soglasno podprl. Če bo želelo ministrstvo zemljišče za vsako ceno nazaj, bo moralo to doseči po sodni poti, pravi župan, ta pa po oceni občinskega odvetnika ne bo lahka.

Boris Blaić

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava