Letos v obnovo devet odsekov

24.8.2019 | 12:00

V ulici Pod Radovnico so poleg cestišča obnovili tudi infrastrukturo pod njim. (Foto: Občina Mirna)

Mirna - Občina Mirna ima okoli 70 kilometrov lokalnih cest in javnih poti. Da bi izboljšali prevoznost in prometno varnost, bodo letos v sklopu investicijskega vzdrževanja občinskih cest uredili devet krajših odsekov po občini v skupni dolžini nekaj več kot en kilometer. Več kot polovico so jih že uredili, ostale bodo zaključili v septembru.

Med drugim so uredili tudi 100-metrski odsek v ulici Pod Radovnico, na katerem so poleg rekonstrukcije cestišča obnovili tudi vodovod, posodobili kanalizacijo, pod cesto so speljali tudi elektriko in položili cevi za javno razsvetljavo in optično omrežje. Na 240-metrskem odseku od Mirne proti Zabrdju pa je urejena tudi javna razsvetljava in zgrajena kabelska kanalizacija za polaganje NN-elektrovoda. Drugod je šlo večinoma le za preplastitev določenih odsekov oz. sanacijo plomb, pravi Štefan Velečič z občinske uprave.

Uredili bodo odseke, ki so v slabem stanju, ponekod je bil asfalt star že več kot trideset let. »Zdaj se bodo ljudje po njih varno vozili nadaljnjih 30 let,« se nadeja Velečič. Vrednost celotne naložbe znaša nekaj več kot 133.00 evrov; 72 odst. bodo pokrili z denarjem, ki ga dobijo po 23. členu Zakona o financiranju občin, preostalo pa bo šlo iz občinskega proračuna.

Na občini v naslednjih letih načrtujejo na novo asfaltirati tudi nekaj makadamskih odsekov. Teh je po občini v skupni dolžini še za okoli deset kilometrov. »To so ceste oz. poti, ki jih sicer uporablja malo prebivalcev, a vseeno je dobro, da se jih v prihodnje uredi. Župan je predlagal, da se z rebalansom proračuna za naslednje leto zagotovi denar za njihovo preplastitev z asfaltom, prioriteto pa bodo imeli tisti odseki, na katerih ljudje stalno živijo,« pojasnjuje Velečič.

Na Mirni sicer veliko pozornosti posvečajo tudi načrtovanju gradnje prepotrebne obvoznice. Marca smo poročali, da so se na občini razveselili novice, da je Direkcija RS za vode le izdala projektne pogoje, na katere je izbrani projektant čakal več mesecev. »Trenutno poteka strokovna presoja že izdelanih študij oz. novelacija poplavne študije, ki jo mora Direkcija za vode ponovno pregledati in potrditi. Ko bo potrjena, bo projektant lahko pospešeno nadaljeval izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki naj bi bila končana v naslednjih treh mesecih,« pravi Velečič. Če bo šlo vse po načrtu, na občini predvidevajo, da bo naslednje leto že sledil odkup potrebnih zemljišč, približno 30 odst. jih je namreč v zasebni lasti. Gradnja naj bi stekla v letu 2021.

Že v naslednjih tednih pa bo Telekom Slovenije nadaljeval gradnjo kabelske kanalizacije in polaganje optičnega kabla po Mirni. Lani so ga vstavili v ceste na levi strani reke Mirne, letos pa se bodo na optiko priključili tudi občani in podjetja, ki živijo ali delujejo na desnem bregu, ter prihodnji uporabniki v starem delu Mirne. Pred leti, ko je konzorcij sedmih občin, med njimi tudi Občina Mirna, gradil odprto širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij, sta namreč iz projekta izpadli naselji Mirna in Zabrdje.

Članek je objavljen v tekoči številki Dolenjskega lista.

R. N.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava