Kako bi bila po novem videti 6. volilna enota?

4.9.2019 | 18:05

Predlagan obseg in razdelitev 6. volilne enote (Vir: MJU)

Novo mesto - Delovna skupina pod vodstvom ministra za javno upravo Rudija Medveda je včeraj parlamentarnim strankam predstavila predlog preoblikovanja volilnih okrajev v vseh volilnih enotah. Predlog po Medvedovih besedah ni "doživel aplavza", saj so imele stranke kar nekaj pripomb, a ga bodo poskušali uskladiti do naslednjega srečanja pri predsedniku republike.

Sprememb, ki jih predlog vnaša v 6. volilno enoto s sedežem v Novem mestu, je kar nekaj.

Prva je ta, da bi v 6. volilno enoto po novem vključili tudi občini Litija in Šmartno pri Litiji, ki bi tvorili 1. volilni okraj - Litija. Ti dve občini že sedaj tvorita samostojen volilni okraj, a v 4. volilni enoti Ljubljana Bežigrad.

Drugi volilni okraj 6. volilne enote bi se imenoval Zagorje, v njem pa bi bili občini Zagorje ob Savi in Radeče. Po trenutno veljavni ureditvi je občina Zagorje samostojen volilni okraj, občina Radeče pa del volilnega okraja Laško.

Tretji volilni okraj bi se imenoval Trbovlje, vanj pa bi se združila doslej samostojna volilna okraja Trbovlje in Hrastnik oz. istoimenski občini. Občina Hrastnik tako ne bi bila več samostojen volilni okraj.

Četrti volilni okraj bi se imenoval Laško, obsegal pa bi občino Laško in del občine Sevnica severno od Save.

Peti volilni okraj bi se imenoval Sevnica, obsegal pa bi območje občine Sevnica južno od Save in občine Mirna, Mokronog-Trebelno, Šentrupert, Škocjan in Šmarješke Toplice. Občine, združene v tem okraju so trenutno del volilnih okrajev Sevnica, Novo mesto 1 (okolica) in Trebnje.

Šesti volilni okraj bi se imenoval Trebnje, obsegal pa bi občine Trebnje, Mirna Peč, Dolenjske Toplice in Žužemberk. Zadnji dve občini sta trenutno del okraja Novo mesto 1.

Sedmi volilni okraj bi se imenoval Novo mesto-center, obsegal pa bi del občine Novo mesto (naselja Novo mesto, Boričevo, Češča vas, Kuzarjev kal, Prečna, Srebrniče, Suhor in Škrjanče) in občino Straža.

Osmi volilni okraj bi se imenoval Novo mesto-vzhod, obsegal pa bi preostali del občine Novo mesto ter občine Kostanjevica na Krki, Semič in Šentjernej. V ta volilni okraj bi torej premestili tudi nekatere novomeške krajevne skupnosti (Otočec, Mali Slatnik in Karteljevo), ki trenutno sodijo v volilni okraj Novo mesto 2 (mesto), medtem ko sta občini Kostanjevica in Semič trenutno del volilnih okrajev Krško in Črnomelj.

Deveti volilni okraj bi se imenoval Črnomelj, obsegal pa bi občini Črnomelj in Metlika. Trenutno je tem okraju tudi občina Semič.

Deseti volilni okraj bi se imenoval Krško in bi obsegal le to občino, trenutno pa je v njem še občina Kostanjevica na Krki.

Enajsti volilni okraj bi se imenoval Brežice in bi obsegal to občino. Gre za edini okraj v šesti volilni enoti, kjer predlagane spremembe ne posegajo v njegove trenutne meje.

NESKLADJE Z USTAVO

Sprememba zakonodaje za volitve v državni zbor je potrebna zaradi lanske odločitve ustavnega sodišča, ki ugotavlja, da volilni se okraji že dolgo ne prilagajajo geografski zaokroženosti in številu občin, izpostavilo pa je tudi velike razlike v velikosti okrajev. To je dobro vidno prav v 6. volilni enoti, kjer ima najmanjši okraj, Hrastnik, približno 8.000 volilnih upravičence, največji, Novo mesto 2 (mesto) pa več kot 26.000 volilnih upravičencev.

Ena možnost za odpravo neustavnosti je sprememba meja volilnih okrajev, druga pa njihovo popolno ukinitev in uvedba preferenčnega glasu.

B. B.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava