V Krškem polni energije

27.9.2019 | 10:15

Nov turistični znak in slogan občine Krško

Krško - Krško je sinoči dobilo nov turistični znak in slogan. Tako je odločil občinski svet na svoji sedmi redni seji, ko je sprejel Odlok o določitvi in uporabi celostne grafične podobe turistične ponudbe v občini. Stari znak, ki ga je leta 1997 izdelal Roman Stopar iz grafične oblikovalnice Agenda je bil veljaven dvaindvajset let, v tem času pa se je marsikaj spremenilo.

Kot je v obrazložitvi razlogov za spremembo celostne grafične podobe turistične ponudbe v občini Krško zapisal vodja oddelka za gospodarske dejavnosti Janko Avsec, potrebe današnjega časa in spremembe na področju trženja blagovnih znamk, ki so se pokazale skozi pripravo Strategije razvoja turizma občine Krško 2018–2022 kažejo na to, da je trenutna celostna grafična podoba zastarela in ni kos novim elektronskim tehnologijam, aplikacijam, uporabi na spletnih straneh in v ostalih komunikacijskih kanalih.

Zato je občina aprila letos objavila nagradni javni natečaj za izbor nove oblikovne rešitve celostne grafične podobe turistične ponudbe. Na natečaj se je prijavilo šestnajst prijaviteljev, med katerimi je komisija izbrala predlagano rešitev Janje Baznik iz podjetja Vizualne komunikacije in ilustracija, Janja Baznik s. p., ki je kot osnovo za simbolni znak uporabila podobo atoma in temu dodala še nekatere za Krško značilne podobe, kot slogan pa izbrala polni energije, kar ima več pomenov na različnih področjih.

V sinoči po hitrem postopku izglasovanem odloku je med drugim zapisano, da kot razpoznavni element območja lahko celostno grafično podobo turistične ponudbe občine Krško uporabljajo tudi vsi ostali nosilci turistične in kulturne dejavnosti v občini in to predvsem na tiskovinah in drugih izdelkih, namenjenih lastni promociji in s tem tudi trženju ponudbe občine Krško, uporaba celostne grafične podobe pa je dovoljena v smislu dopolnitve prepoznavnosti izdelkov in ponudbe, nikakor pa ne kot osnovna razpoznavnost izdelka.

Na včerajšnji seji je krški občinski svet med drugim potrdil investicijsko dokumentacijo za prizidek in obnovo gasilskega doma PGE Krško, sprejel odlok o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v občini Krško ter osnutek letnega programa športa v občini Krško za prihodnje leto, potrdil sklep o sofinanciranju nakupa CT naprave za splošno bolnišnico Brežice in za sofinanciranje nakupa novega reševalnega vozila za Zdravstveni dom Krško ter dal soglasje podali soglasje k imenovanju Jožeta Pustoslemška za direktorja javnega zavoda Lokalna energetska agencija Dolenjska - Posavje - Bela krajina (LEAD) za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči 1. oktobra 2019.

I. Vidmar

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava