S participativnim proračunom bodo še počakali

27.9.2019 | 14:10

Semiški svetniki so obravnavali 13 točk.

Semič - Semiški svetniki so sinoči zasedali na 8. redni seji v tem mandatu. Na dnevnem redu so imeli 13 točk, za katere so porabili dobri dve uri. Sprejeli so predlog elaborata za pripravo odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Semič in predlog odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v semiški občini.

Sprejeli so tudi sklep o elaboratu o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in cen omrežnin v občini Semič. Prav tako so se strinjali z elaboratom o oblikovanju cen 24-urne dežurne službe v občini. Brez razprave so dvignili roke za odlok o organizaciji, ustanavljanju in delovanju zaščite in reševanja v občini Semič. Sprejeli so poročilo o izvrševanju občinskega proračuna v prvem polletju letošnjega leta. V prvi in drugi obravnavi pa so dvignili roke za rebalans proračuna.

Županja Polona Kambič je predlagala svetnikom tudi, da bi v proračunih za leti 2020 in 2021 zagotovili po 60.000 evrov za izvedbo participativnega proračuna. Na ta način naj bi občane vključili v pripravo proračuna in s tem tudi v sprejemanje odločitev o razporeditvi dela proračunskega denarja. Vendar so svetniki predlagali, da s tem počakajo še kakšno leto. Imeli so pomisleke, da bi se sredstva preveč drobila.

Svetniki so se strinjal, da ob občinskem prazniku, ki ga v Semiču praznujejo 28. oktobra, prejmeta plaketi Kulturni center Semič in Anton Kastelec, po domače Maček z Osojnika. Kulturni center jo bo prejel za izredno kakovostno izvajanje kulturne, športne, turistične in mladinske dejavnosti, ki bogatijo življenje Semičanov in Belokranjcev. Kastelec pa si jo je prislužil za izjemno požrtvovalno in nesebično vodenje akcije pomoči po požaru pri Ogulinovih.

Besedilo in fotografije: M. B. J.

Galerija

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava