OŠ Otočec: Dva razreda letos v župnišču

5.10.2019 | 10:00

Prostorsko stisko OŠ Otočec in vrtca na Lešnici bo občina reševala z gradnjo prizidka, ki naj bi bil končan v šol. letu 2021/22.

Otočec - OŠ Otočec nenehno raste. Po številu učencev, ne pa tudi učilnic oz. so te rasle na račun kabinetov. Tamkajšnji učitelji se zato na pouk pripravljajo doma, v letošnjem šolskem letu pa so morali dva razreda preseliti v prostore tamkajšnjega župnišča.

Šolo letos obiskuje 274 učencev in učenk, od tega 39 prvošolarjev. Že šolski urnik razkrije, da imajo en oddelek 9. razreda, vseh prvih osem pa po dva. »Samo v času mojega mandata smo zrasli z 204 na 274 učencev,« pove ravnateljica Mateja Rožman, ki je na tem položaju šesto leto.

Mateja Rožman, ravnateljica OŠ Otočec

O prostorski stiski in njenem (ne)reševanju so jo spraševali tudi na nedavnem srečanju sveta staršev, za Dolenjski list pa je povedala: »Prostorska stiska je takšna, da smo morali nekatere prostore preurediti v učilnice. Na primer iz dveh kabinetov smo naredili majhno učilnico za razredno stopnjo, tako smo dobili gospodinjsko učilnico, tudi računalniško, knjižnica je prav tako nastala iz dveh kabinetov.«

Kabinete so spreminjali v manjše učilnice, da jim je uspelo pouk obdržati vsaj pod isto streho, a z letošnjim septembrom to ni bilo več mogoče. »Letos sta dva oddelka na lokaciji zunaj šole, in sicer v Petrovem domu, tako da smo kar veseli, da smo v sodelovanju z MO Novo mesto dobili prostore v župniji Otočec. Tam sta 4. a in 4. b.«

32 učencev in učenk tako pouk obiskuje v prostorih župnišča, kamor jim iz šole pripeljejo tudi malico, medtem ko se za kosilo sprehodijo do poslopja šole. Ravnateljica tu omeni veliko razumevanje staršev, glede ostalih posledic prostorske stiske pa pristavi: »Primanjkuje nam prostorov za manjše učne skupine, ko se denimo oddelek razdeli v dve skupini. Ne moremo zagotavljati kabinetov za dodatno učno pomoč. Tudi večjo knjižnico bi potrebovali. Premajhna je še zbornica, ampak se nekako stisnemo, bolj je težava v pomanjkanju kabinetov, kjer bi se učitelji pripravili na poučevanje.« Na vprašanje, kako se znajdejo, odgovori, da delajo doma.

Po dogovoru s svetom staršev je na občino naslovila prošnjo po zadnjih informacijah glede obljubljenega prizidka OŠ Otočec. Sama ocenjuje, da bi bil ta lahko zgrajen v dveh letih, na zadnjih sestankih pred počitnicami pa je idejna zasnova zajemala štiri igralnice za vrtec, ki bi ga po novem dobili na šoli in tako rešili stisko vrtca na Lešnici, in osem učilnic. »A končnih informacij še nimam,« je še povedala in dodala, da glede na trende povečevanja števila otrok v KS Otočec pretesna postaja tudi šolska telovadnica …

Z MO Novo mesto so za Dolenjski list potrdili, da bo prostorsko stisko reševal prizidek »z gradnjo šestih učilnic s spremljajočimi prostori za osnovno šolo ter gradnjo treh oddelkov za potrebe vrtca. Ocenjena neto kvadratura znaša skupaj okoli 1.300 kv. metrov. Urejena bo tudi okolica objekta z novimi parkirnimi mesti ter dostopno cesto in igriščem za vrtec. Dva oddelka bosta kot nadomestilo za ukinjen vrtec na Lešnici, en oddelek pa bo dodan kot dodatna kapaciteta. Po zasnovi bo to trinadstropni objekt. V pritličju bodo trije oddelki vrtca, v prvem in drugem nadstropju pa bodo po tri učilnice za OŠ Otočec.«

Kot so še odgovorili, so glede tega projekta letos izvedli javni razpis za izbor projektanta za izdelavo DGD (dokumentacija za gradbeno dovoljenje) ter izdelavo PZI dokumentacije (projekt za izvedbo). »Kot najugodnejši projektant je bilo izbrano podjetje Misel, d. o. o., iz Postojne. Vrednost projektne dokumentacije je slabih 50.000 evrov, rok za izvedbo pa znaša štiri mesece.« Pričakujejo, da bodo gradbeno dovoljenje dobili do konca leta, v letih 2020 in 2021 pa bi ga gradili. »Uporaba objekta se predvideva za šolsko leto 2021/2022, če ne bo nepredvidenih zapletov pri gradbenem dovoljenju in ostalih postopkih,« so še zapisali na občini.

Na naše vprašanje, ali se niso reševanja prostorske stiske glede na trende v zadnjih letih lotili prepozno, pa so odgovorili: »Sprva je bila na Otočcu predvidena gradnja novega vrtca, za kar so že tekli postopki (iskanje primernega zemljišča, idejna zasnova ipd.). Zatem smo od OŠ Otočec dobili pobudo za reševanje naraščajoče prostorske problematike, zato smo se odločili za začasno reševanje obeh problematik.«

Za najem prostorov v župnišču šola oz. občina plačuje 355 evrov najemnine mesečno.

Članek je bil objavljen v 38. številki Dolenjskega lista z dne, 19. september 2019.

Tekst in foto: Mirjana Martinović

Galerija

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava