Prioriteta Posavja je samostojna pokrajina

11.10.2019 | 14:20

Posavski župani in poslanci so samostojno pokrajino Posavje zahtevali že na seji sveta regije Posavje konec avgusta letos. (Foto: RRA Posavje, arhiv DL)

Krško - V Posavju podpirajo regionalizacijo, vendar se hkrati zavzemajo za to območje kot samostojno regijo, so poudarili na okrogli mizi v Leskovcu pri Krškem, ki sta jo pripravila Regionalna razvojna agencija Posavje in pisarna evropskega poslanca Franca Bogoviča. Posavje je namreč že gospodarsko, geografsko in družbeno povezana regija, so opozorili.

Osrednje mnenje o predlogu nove pokrajinske zakonodaje je na današnji okrogli mizi Pogled Posavja v predlogu nove pokrajinske zakonodaje predstavil sevniški župan in državni svetnik Srečko Ocvirk.

Menil je, da bi bilo, glede na to, da je šest občin širšega Posavja že medsebojno povezanih, Posavje smiselno oz. logično vključiti v sistem regionalizacije Slovenije z vsemi ustanovami regionalnega značaja, ki na tem območju že delujejo.

Sicer pa je mnenja, da je regionalna ureditev kot vmesna raven med občino in državo potrebna in da v "prekomerno centralizirani" Sloveniji že uveljavljeni koncept razvojnih regij nima upravne in izvršilne moči.

Novi predlog pokrajinske zakonodaje brez Posavja kot samostojne enote po njegovem tudi na novo preureja in s tem izničuje že vzpostavljeno regionalno sodelovanje, ki se je oblikovalo več kot dve desetletji in katerega ocenjujejo za zelo dobro.

"Prioritetni cilj Posavja je, da statistična regija Posavje postane tudi pokrajina," je dodal in povzel, da so Posavci pripravljeni na pogovore in usklajevanje pokrajinske zakonodaje.

Predsednik razvojnega sveta regije Posavje in kostanjeviški župan Ladko Petretič je ob začetku pogovora opozoril, da so posavski župani in poslanci enotni v zahtevi, da postane Posavje pokrajina, glede osnutkov pokrajinske zakonodaje in osnutka zakona o pokrajinah pa so na eni zadnjih sej razvojnega sveta sprejeli sklep, da svet regije Posavje ne podpira predloga razdelitve Slovenije na regije oz. pokrajine, ki temeljijo na mestnih občinah kot njihovih središčih, in da zahteva, da se zdajšnja statistična razvojna regija oblikuje kot ena izmed pokrajin.

Evropski poslanec Franc Bogovič je povedal, da regionalizacijo podpira, Posavci pa "zagotovo želijo ohraniti in imeti posavsko pokrajino". To sporočilo je jasno, je pristavil in opozoril, da bi morali ob omenjenem predlogu razmisliti tudi o financiranju pokrajin, saj izkušnje iz leta 2008 govorijo, da je ob teritorialni razporeditvi ključni problem ravno v tem.

Direktor krške Regionalne razvojne agencije Posavje Martin Bratanič je izpostavil, da so Posavci že do zdaj pokazali, da so "izjemno uspešni pri črpanju evropskih sredstev in da znamo sodelovati v državi in tudi čezmejno".

O uspešnosti Posavja govori tudi podatek, da so si v zadnjem evropskem finančnem obdobju zagotovili skupaj 24 milijonov evrov evropske podpore, kar je glede na število prebivalcev do tri milijone evrov več od preostalih statističnih regij vzhodnokohezijske regije.

Osnutek nove zakonodaje je sicer zbranim predstavil vodja delovne skupine za pripravo predloga nove pokrajinske zakonodaje Boštjan Brezovnik. Pojasnil je, da morajo pri tej upoštevati smernice Sveta Evrope, ki predvidevajo, da naj bi se na drugi ravni lokalna samouprava oblikovala na območjih, ki naj bi zajemala vsaj 100.000 prebivalcev. Glede na zadnji predlog strokovne skupine pa bi se lahko Posavje in Zasavje povezala v enovito pokrajino, je dodal.

STA

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava