Priznanje za Adrio Dom in Štefana Davida

18.10.2019 | 12:15

Prejemnika priznanja Vzoren primer ravnanja s človeškimi viri Dolenjske in Bele krajine za leto 2018 (v sredini) Marta Kelvišar, direktorica podjetja Adria Dom, in Štefan David, dolgoletni direktor Šolskega centra Novo mesto. (Foto: GZDBK)

Otočec - Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine (GZDBK) je včeraj na Otočcu dvanajsto leto zapored pripravila dan ravnanja s človeškimi viri z naslovom Organizacijska kultura, dvanajstič pa so ob tej priložnosti podelili še priznanje za vzoren primer ravnanja s človeškimi viri Dolenjske in Bele krajine, ki sta ga letos prejela podjetje Adria Dom iz Črnomlja, priznanje je prevzela njegova direktorica Marta Kelvišar, in Štefan David, ki je več kot 30 let vodil Šolski center Novo mesto.

Ocenjevalna komisija je, kot so sporočili iz GZDBK, v utemeljitvi o Adrii Dom zapisala, da je mlado hitro rastoče podjetje v Beli krajini, ki deluje v skupini Adria Mobil in Trigano. »Svojo razvojno in tržno usmerjenost dokazuje s skoraj 100 odst. izvozom na 25 tujih trgih. Vitki, digitalizirani in avtomatizirani procesi, stroškovna učinkovitost in produktivnost, inovativni pristopi, standardizacija in vertikalno integriranje jim omogočajo, da se lahko s pestro ponudbo izdelkov hitro odzivajo na tržne priložnosti. Organizacijska kultura in razvoj zaposlenih je eden izmed petih strateških ciljev podjetja, s katerimi uresničujejo vizijo podjetja, ki pravi 'Z inovativnimi mobilnimi izdelki in celovitimi rešitvami za bivanje kreiramo trende in smo najboljši proizvajalec mobilnih produktov v Evropi'. Vzpostavljena je Vodstvena akademija za razvoj veščin vodenja, gradnjo medsebojnih odnosov in učinkovito komunikacijo, v katero je vključenih kar 70 sodelavcev. Znanja, ki jih pridobivajo na delavnicah, utrjujejo in implementirajo v prakso s skupinskimi coachingi. Vključeni so v program ASI, v okviru katerega so pripravili strategijo za upravljanje starejših zaposlenih in karierne načrte za vse zaposlene v podjetju. Osredotočeni so na kakovost, ustvarjalno razmišljanje in hiter odziv na spremembe. Aktivno so vključeni v lokalno in širše okolje in s sponzoriranjem in doniranjem podpirajo aktivnosti na področju kulture, športa in sociale. Uspešno sodelujejo z lokalnimi izobraževalnimi organizacijami in šolami, s čimer skrbijo za usposabljanje mladih, saj jim omogočajo opravljanje praktičnega usposabljanja v podjetju in študentsko delo.«

Za Štefana Davida, dolgoletnega direktorja Šolskega centra Novo mesto, pa, da vodenje te izobraževalne ustanove zanj ni bil samo delovni izziv, temveč je preraslo v življenjsko poslanstvo, v strast in predanost. »Nikoli ni bil zadovoljen z doseženim, temveč je vedno hotel in znal pogledati bistveno dlje, tako v strokovnem izobraževalnem, kot tudi v širšem, družbenem kontekstu. Znal je opozarjati na nujne bodoče spremembe, ko drugi še niso razmišljali o njih. Pravi čas je znal prisluhniti potrebam gospodarstva, ki je potrebovalo nove strokovnjake. Skupaj s strokovnjaki je oblikoval vsebine odprtega kurikula, kar je prispevalo k temu, da so bila nova znanja pridobljena skladno s potrebami dela. Znal je animirati podjetja, da so omogočala praktično delo dijakov in študentov, izdelavo diplomskih nalog, sodelovala v komisijah pri maturi, prav tako pa so na njegovo pobudo velikodušno pomagala pri opremljanju laboratorijev in učilnic, da je bil lahko pouk izvajan na najvišjem nivoju. Zavedal se je, da srednješolska izobrazba postaja vse bolj temeljna izobrazba za delo in da je potrebno znanje nadgraditi v novih zahtevnejših programih. Med prvimi v Sloveniji je intenzivno začel z razvojem višješolskega študija. Z njegovim strateškim pristopom, ki ga je podpirala tudi Mestna občina Novo mesto in regijsko gospodarstvo, je na Ministrstvu za izobraževanje intenzivno utemeljeval potrebe za razvoj višješolskih izobraževalnih programov. Bil je več kot uspešen, saj je ŠC Novo mesto z izjemnim razvojem srednješolskih in višješolskih programov postal največji center v Sloveniji. Najpomembnejše pa je, da so diplomanti višjih šol v gospodarstvu zaželeni ter zato hitro zaposljivi.«

M. Ž.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava