Rebalans sprejet, župan Luzar si ne bo premislil glede odstopa

24.10.2019 | 09:15

Šentjernej - V tretje gre rado, pravijo. Tako so šentjernejski svetniki sinoči v tretjem poskusu le sprejeli drugi rebalans proračuna za letošnje leto - spomnimo: prvič niso sprejeli niti dnevnega reda seja, drugič pa niso izglasovali predloga rebalansa, ker so želeli pojasnila župana, ki ga takrat na sejo ni bilo.

Župan Radko Luzar je sinoči tako sklical 1. izredno sejo le s to točko dnevnega reda. Do zapletov tokrat ni prišlo, po razpravi in odmoru so svetniki z 9 glasovi za in 5 proti sprejeli predlog drugega rebalansa.

Ta je bil nujen, saj je prišlo do pomembnih sprememb, zlasti na področju investicij. Kot pravi finančnica na občini mag. Andreja Topolovšek, je »predlog drugega rebalansa proračuna za 2019 zmanjšan za dobrih 360 tisoč evrov. Gre predvsem za spremembe na investicijskih odhodkih zaradi sprememb v terminskem planu in zaradi sofinanciranja iz državnega proračuna in proračuna EU, nekateri projekti so se premaknili v naslednje leto. Gre pa tudi za tekoče zadeve - investicije, ki se bodo premaknile naprej ali zahtevajo dodatna dela in seveda dodatna finančna sredstva.» Prihodki tako znašajo dborih 7,8 milijona evrov, odhodki pa 7 milijonov 983 tisoč evrov.

Med glavnimi projekti, ki se bodo zamaknili, je npr. izgradnja kanalizacije aglomeracije Vrh pri Šentjerneju, ki je sofinanciran iz EU (gre za 225 tisoč evrov).

Radko Luzar

Sredstva z rebalansom za skoraj 173 tisoč evrov glede na dejansko realizacijo zmanjšujejo tudi za izgradnja vodovoda od Dobrave čez reko Krko do Šentjerneja v dolžini 3.100 metrov, kar je del projekta Hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema. Predvidena je vgraditev vodovodnih cevi in nodularne litine, ki bo zamenjal obstoječi salonitni vodovod.

Denar so med drugim odvzeli tudi s postavke za subvencijo malih čistilnih naprav, in sicer 50 tisoč evrov, do česar so nekateri svetniki zelo kritični, npr. Franc Hudoklin. Na občini pravijo, da je razlog, ker pravilnik še ni sprejet in subvencij še ni mogoče deliti, župan Luzar pa je poudaril, da se mora prej zaključiti prenos in odkup koncesije za odvajanja odpadnih voda, »da bomo imeli nad vsem pregled in kontrolo.« Potem naj bi to postavko povečali in občani bodo lahko subvencije uveljavljali tudi za nazaj.

Več denarja bodo med drugim namenili za ureditev cestne infrastrukture v Orehovici (skoraj 40 tisoč evrov), za centralno čistilno napravo v Šmalčji vasi (55 tisoč evrov), za nadaljevanje del v Dolenji Stari vasi in sicer za podaljšanje ceste, razširitev in preplastitev zer izvedbo parapetnih zidov (dobrih 25 tisoč evrov), za dodatne kanale pri izgradnji kanalizacijskega sistema II. faza - gre za odseke Gorenja Brezovica – Drganče, Vrh, Na Gmajno, SOŽ, Novomeška cesta in Staro sejmišče (20 tisoč evrov), itd. Več o rebalansu v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Albert Pavlič: "Nisem nagovarjal svetnikov"

Albert Pavlič (v sredini na desni)

Še pred začetkom seje se je oglasil svetnik Albert Pavlič, ki ga je vznemirilo javno pismo župana v medijih, kjer je razlagal razloge za svoj odstop in med drugim za to navedel tudi Pavliča, »da sem mu zminiral sejo, ko nismo sprejeli dnevnega reda, da sem klicaril druge svetnike in jih prepričeval, kako naj glasujejo. To ni res, nikomur nisem nič sugeriral,« je dejal ter kolege svetnike pozval, naj se oglasijo in povedo. Bila je tišina.

Pavlič je še povedal, da ima kot svetnik pravico da glasuje in razpravlja v skladu s svojimi prepričanji, zaradi zaščite dobrega imena pa bo uporabil vsa pravna sredstva in umazanega perila ne bo pral v javnosti.

Župan Radko Luzar se na vse te besede ni odzval in je začel s sejo. Na naše vprašanje, ali se je morda v tem času premislil in glede na pozive nekaterih občanov, naj vendarle ne odstopi z županskega mesta, dejal, da je njegova odločitev nedvomno dokončna.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija

Komentarji (1)

28.10.2019Ocenijebo jebač 
Resana Brajdiča za župana občine Šentjernej.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava