Predavanje: Za radost bivanja, MC Brežice

29.1.2020 | 17:00

dr. Karel Gržan

Notranje neizpolnjeni iščemo bolj vredne smeri življenja. Iščemo pravo radost in veselje do bivanja. Iščemo nenehno pritrjevanje življenju. In predavatelj zna na globok in hkrati preprost način podati in hkrati pomaga prepoznati naše življenje v dobrih priložnostih. To pa so hkrati priložnosti, da ne zaidemo s svoje poti. Da znamo s hvaležnostjo sprejeti dano pot. Da si ob tem dovolimo radost in sočutno pozornost v vsakdanjem življenju.

Karel Gržan ni običajen duhovnik, čeprav živi skromno in odprto med ljudmi. Magister teologije in doktorskih literarnih ved veliko piše, saj je izdal že več kot 30 knjig. Predvsem o medčloveških odnosih, pa tudi o arheologiji. Življenje je posvetil razdajanju: revnim, nemočnim, trpečim, odvisnikom. Išče odgovorne poti, zase, za ljudi v stiski in za cerkev, ki ji pripada. Leta 1997 je ustanovil Don Pierinovo skupnost za zasvojence.