Odprli nove prostore urgence

26.10.2019 | 09:10

Pri ZD Kočevje so včeraj slovesno odprli nove prostore tamkajšnje urgentne službe.

Kočevje - Kočevje je dobilo nove sodobne prostore za urgentno službo. Ti so sicer del širše investicije dozidave in rekonstrukcije tamkajšnjega zdravstvenega doma, ki jo v vrednosti dveh milijonov evrov v celoti financira Občina Kočevje. Včerajšnje odprtje novih prostorov so pospremili dr. Tomaž Pliberšek, državni sekretar z ministrstva za zdravje, mag. Darko Čander, vodja Sektorja za sistem nujne medicinske pomoči in katastrofno medicino z ministrstva za zdravje, župan občine Kočevje dr. Vladimir Prebilič ter direktorica ZD Kočevje Polona Vidič Hudobivnik in pomočnik ter vodja nujne medicinske pomoči Primož Velikonja.

Kot so sporočili iz Kočevja, oddelek nujne medicinske pomoči ZD Kočevje skrbi za zdravstveno varstvo in nujno medicinsko pomoč na enem od največjih območij v Sloveniji. Gre za skoraj 650 km2 redko poseljenega ozemlja občin Kočevje, Kostel in Osilnica, prav do južne državne meje na reki Kolpi. Zato so za to območje novi prostori urgence izjemno pomembna pridobitev, tako z vidika hitre in kakovostne oskrbe pacientov kot tudi zaposlenih.

Kot je povedal pomočnik direktorice in vodja nujne medicinske pomoči Primož Velikonja, je bila pot do novih prostorov dolga in nemalokrat naporna tako za paciente kot zaposlene, a so svoje delo opravljali predano in uspeli s trudom in obilico dobre volje zagotoviti potrebno oskrbo pacientov, za kar se je zahvalil tako zaposlenim kot tudi bolnikom, ki so pokazali veliko mero razumevanja v času gradnje.

Nova urgenca, ki se nahaja v novozgrajenem prizidku ZD Kočevje, obsega garažo za reševalna vozila, ambulantni del s sprejemnimi prostori in triažo, urgentni del in bivalne prostore za dežurne ekipe urgentnega bloka, ki so urejeni v prostorih stare urgence. Urgentni del obsega dovoz za nujna reševalna vozila, reanimacijsko sobo, dve kirurški ambulanti in opazovalnico, vsi prostori pa so smiselno povezani za čim hitrejše delo zaposlenih. Zunaj urgence je urejeno tudi novo parkirišče za zaposlene in paciente za nujno obravnavo ter površina za hiter dostop in izvoz reševalnih vozil iz nove garaže. Investicija v nove prostore urgence je znašala okrog 1,1 milijona evrov, medicinsko opremo v vrednosti 70.000 evrov pa je z lastnimi sredstvi zagotovil zdravstveni dom.

Celotna investicija dozidave in rekonstrukcije zdravstvenega doma v vrednosti dveh milijonov evrov je sicer obsegala še izvedbo začasnih prostorov urgence v objektu Zavoda RS za blagovne rezerve za čas trajanja investicije, preselitev transformatorske postaje na zelenico ob stavbi, ureditev novih komunalnih priključkov, rekonstrukcijo obstoječega zunanjega stopnišča (proti Roški cesti) z vgradnjo dvižne ploščadi za gibalno ovirane osebe in nov nadstrešek. V sklopu tega projekta so sanirali tudi kletno steno trakta A, delno se je rekonstruirala notranja kanalizacija, izvedena pa so bila tudi investicijsko vzdrževalna dela na celotni površini kletnih prostorov z delno spremembo razporeditve prostorov. Ti bodo sedaj namenjeni fizioterapiji, patronažni službi, Centru za krepitev zdravja, Centru za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti in tehnični službi.

Nova urgenca, ki se nahaja v novozgrajenem prizidku ZD Kočevje, obsega garažo za reševalna vozila, ambulantni del s sprejemnimi prostori in triažo, urgentni del in bivalne prostore za dežurne ekipe urgentnega bloka, ki so urejeni v prostorih stare urgence. Urgentni del obsega dovoz za nujna reševalna vozila, reanimacijsko sobo, dve kirurški ambulanti in opazovalnico. Zunaj urgence je urejeno tudi novo parkirišče za zaposlene in paciente za nujno obravnavo ter površina za hiter dostop in izvoz reševalnih vozil iz nove garaže.

Župan dr. Vladimir Prebilič je ob ogledu izvedenih del izrazil zadovoljstvo in poudaril, da se bo z novimi urgentnimi prostori in rekonstrukcijo ZD Kočevje nedvomno pomembno dvignila kakovost oskrbe pacientov. Investicija je bila za občino velik finančni zalogaj, poleg tega je bila zaradi stečaja na razpisu izbranega izvajalca tudi dolga in težavna. A nenehno vlaganje v zdravje mora biti ena od prioritetnih nalog tako države kot lokalne skupnosti in z novo pridobitvijo v ZD Kočevje je bil narejen še en korak k temu. Občina je letos namreč že zaključila ureditev prostorov za izvajanje preventivnih programov, pričakuje pa tudi vzpostavitev dializnega centra v odkupljenih prostorih blagovnih rezerv, kjer bo svoje prostore dobil še Center za duševno zdravje odraslih ter otrok in mladostnikov.

Kot je v svojem nagovoru ob odprtju prostorov urgence izpostavila direktorica ZD Kočevje Polona Vidič Hudobivnik, se v Kočevju lahko pohvalijo z odličnimi rezultati preživetja po srčnem zastoju in izjemno statistiko intervencij. Za uspešno delo ekipa seveda potrebuje ustrezen prostor, opremo in dobre pogoje. To so včeraj tudi dobili, verjetno kar najboljše med manjšimi mesti v Sloveniji. Izpostavila pa je tudi, da za optimalno delo potrebujejo še kadrovsko okrepitev in dodatna finančna sredstva ter da pri tem resno računajo na pomoč države in ministrstva za zdravje.

Kot je dodal pomočnik direktorice in vodja nujne medicinske pomoči Primož Velikonja, je bila pot do novih prostorov dolga in nemalokrat naporna tako za paciente kot zaposlene, saj so morali delo povsem drugače organizirati. Kljub novim lokacijam in prostorski stiski so zaposleni delo opravljali predano in uspeli s trudom in obilico dobre volje zagotoviti potrebno oskrbo pacientov, za kar se je zahvalil tako zaposlenim kot tudi bolnikom, ki so pokazali veliko mero razumevanja v času gradnje.

Zaključek investicije rekonstrukcije in dozidave zdravstvenega doma je bil sicer predviden že avgusta lani, a so se roki zaradi stečaja izbranega gradbenega podjetja As Primus zamaknili, investicijo pa je dokončalo partnersko podjetje Mediogradnje, so še navedli v sporočilu za javnost.

M. M., foto: Gorazd Svete

Galerija

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava