O proračunih in naložbah za naslednji dve leti

26.10.2019 | 20:20

Župan občine Krško Miran Stanko (Foto: B. B., arhiv DL)

Krško - Krški občinski svetniki in svetnice so na zadnji redni seji med drugim sprejeli osnutek proračunov za leti 2020 in 2021, rebalans proračuna za letošnje leto, predlog sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za 2. fazo rekonstrukcije Ulice Anke Salmičeve v Leskovcu, osnutek sklepa o sprejemu Načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Krško za leti 2020 in 2021 ter načrt obnove in vzdrževanja občinskih cest.

Kot so sporočili iz krške občine, po sprejetem rebalansu prihodki letošnjega proračuna znašajo 43,6 milijona evrov, odhodki pa 40,6 milijona. Po sprejetih osnutkih proračuna za naslednji dve leti naj bi za leto 2020 na prihodkovni strani proračun znašal 39,2 milijona, na odhodkovni pa 41,5 milijona, od tega bodo nekaj več kot 17 milijonov evrov namenili za naložbe. V letu 2021 pa proračun predvideva 39,9 milijona evrov na prihodkovni ter 40,2 milijona evrov na odhodkovni ravni, od tega bi za naložbe dali 16,2 milijona evrov.

Glede slednjih je župan Miran Stanko pojasnil, da bodo med večjimi projekti naslednje leto obnova in gradnja prizidka gasilskega doma PGE Krško in PGD Videm ob Savi v Krškem, gradnja prizidka Valvasorjeve knjižnice Krško, gradnja novega vrtca na Senovem, zaključek izgradnje prizidka in obnove kuhinje na OŠ Koprivnica, modernizacija občinskih cest, kolesarska povezava Krško – Kostanjevica na Krki ter Krško – Sotelsko – Brestanica, izdelava projektne dokumentacije za peš most čez Savo z Vidma do starega mestnega jedra, izgradnja mrliške vežice na Stranjah, komasacija in agromelioracija Veliki Podlog, namakanje kmetijskih zemljišč iz Save ter program namakanja Kalce - Naklo, komunalna infrastruktura Veliki Podlog, aktivnosti za gradnjo novega objekta OŠ dr. Mihajlo Rostoharja Krško v starem mestnem jedru, rekonstrukcija objekta Trg 9 v Brestanici (kulturni dom), nadaljevanje obnove ulic na Vidmu in mestu Krško, ureditev trga na Raki in drugi. Novost leta 2020 pa so tudi projekti v okviru participativnega proračuna. Med 50 prispelimi predlogi jih je bilo izglasovanih 26, ki bodo v letu 2020 tudi realizirani.

Kot je še poudaril župan, imajo svetnice in svetniki do 6. novembra čas za pripravo pripomb in predlogov na osnutek obeh proračunov.

Kot omenjeno, so svetniki med drugim dali tudi zeleno luč DIIP za 2. fazo rekonstrukcije Ulice Anke Salmičeve v Leskovcu pri Krškem. Ta faza obsega obnovo ulice od križišča s Sejmiško ulico do križišča z javno potjo za Volovnik v skupni dolžini 600 metrov. Predvidena je rekonstrukcija ceste ter ureditev signalizacije, izgradnja ločenega kanalizacijskega sistema, rekonstrukcija vodovoda, rekonstrukcija in razširitev širokopasovnega omrežja ter zamenjava posameznih opornih zidov. Ocenjena vrednost del, ki naj bi potekala prihodnje leto, po znaša nekaj več kot 950.000 evrov, v celoti pa jih bo iz proračuna krila občina, so še zapisali v sporočilu za javnost.

M. M.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava