Letos več prispevkov s področja fizioterapije, gibalne aktivnosti in rehabilitacije

14.11.2019 | 19:40

Doc. dr. Nevenka Kregar Velikonja, dekanica Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Novem mestu (Foto: arhiv organizatorja)

Plenarni del zasedanja Foto: arhiv organizatorja)

Novo mesto - Na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Novem mestu je danes potekala 9. konferenca z mednarodno udeležbo, ki je poudarila potrebo uporabe celostnega pristopa pri zdravljenju pacientov.

Že tradicionalna konferenca sodi med najpomembnejša znanstvena srečanja na področju zdravstvenih ved v regiji. Na letošnji so predstavniki iz šestih držav predstavili skupno več kot 70 prispevkov.

Plenarni del je bil tudi letos posvečen različnim vidikom celostne obravnave pacienta. Otvorila ga je dr. Beata Dobrowolska iz Univerze v Lublinu na Poljskem, ki je predstavila koncepte, pričakovanja in izzive na področju medkulturne zdravstvene nege. V nadaljevanju je dr. Ljiljana Leskovic pokazala sodobne pristope pri obravnavi kroničnih ran, dr. Camilla Laaksonen iz Univerze Turku na Finskem pa etične vidike promocije zdravja v šolah.

Drugi del plenarija je bolj posvečen pomenu fizioterapije in rehabilitacije v kontekstu celostne obravnave pacienta. Začel se je s predavanjem s področja uroginekološke fizioterapije dr. Magdalene Ptak z Medicinske univerze v Szczecinu na Poljskem. Sledili sta predavanji dr. Klemna Bedenčiča, ki je predstavil pomen rehabilitacije po vstavitvi umetnega palca in Blanke Koščak Tivadar, ki je razpravljala o vzajemnem delovanju kognitivnega razvoja in motoričnih sposobnosti.

V popoldanskem delu so udeleženci konference svoje prispevke predstavili v sedmih sekcijah in razpravljali o celostni obravnavi pacienta, zdravljenju in zdravstveni negi, integrirani zdravstveni in socialni oskrbi starostnika, o fizioterapiji in gibalni aktivnosti v celostni obravnavi pacienta, o menedžmentu, organizaciji in kakovosti v zdravstvu, izobraževanju v zdravstvu, preventivi in javnem zdravju ter interdisciplinarnem sodelovanju.

»Znanstvena konferenca predstavlja zaokroženo celoto aktivnosti, ki jih fakulteta pripravlja v sodelovanju s kliničnimi okolji in mednarodnimi partnerji. Tako se znanje in izkušnje kliničnih okolij prepletajo s fakultetnimi raziskovalnimi praksami in spodbujajo krepitev profesionalne identitete in vrednot na področju zdravstvene nege in fizioterapije,« je povedala dekanica fakultete, doc. dr. Nevenka Kregar Velikonja.

Ker novomeška fakulteta, organizatorica konference, letos prvič izvaja študij fizioterapije, so imeli na letošnji že 9. znanstveni konferenci, ki je potekla pod naslovom Celostna obravnava pacienta, večje število prispevkov s področja fizioterapije, gibalne aktivnosti in rehabilitacije.

M. L.-S.

Galerija

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava