Potrdili proračun, do poletja tudi strategija

22.11.2019 | 13:25

Polonca Špelko Krštinc in župan Dušan Krštinc sta predstavila predlog proračuna za 2020 in poudarila, da so vsi projekti zajeti v načrtu razvojnih programov, tako da pomanjkanje strategije ne more biti razlog za zavrnitev proračuna. (Foto: M. M.)

Lista krajanov občine Straža z Borutom Likarjem na čelu je sama pripravila osnutek oz. izhodišča strategije, na podlagi katere bo občinska uprava oblikovala vizijo, začrtala posamezna področja strategije in njihovo analizo ter oblikovala terminski plan. Z obljubo, da bo strategija nastala v šestih do sedmih mesecih, so bili na koncu zadovoljni vsi. (Foto: M. M.)

Straža - Straški občinski svetniki in svetnice so včeraj v prvem branju potrdili predlog občinskega proračuna za prihodnje leto, potem ko se z njim niso strinjali oz. so ga zavrnili pred slabim mesecem dni. Novi predlog je sicer podoben prejšnjemu: na prihodkovni ravni predvideva dobrih pet milijonov evrov in na odhodkovni 5,4 milijona. Od prejšnje seje so politične stranke in liste sedle skupaj na usklajevalnem sestanku in občinska uprava je upoštevala večino njihovih predlogov, a tudi med včerajšnji razpravo ni manjkalo kritik na račun posamičnih projektov, ki jih je župan Dušan Krštinc zavrnil.

Po sprejemu, za proračun je glasovalo pet svetnikov, eden je bil proti, je dokument od danes do 2. decembra v javni razgrnitvi, na decembrski občinski seji pa bo še druga obravnava in morebiten dokončen sprejem, da bodo pravočasno sledili še občinski razpisi za domača društva idr.

Glavna kritika je ostala v pomanjkanju strategije, ki je Straža nima od ustanovitve. Včerajšnji dnevni red je predvideval tudi obravnavo in sprejem takšnega dokumenta, ki pa ga ni pripravila občinska uprava, ampak Lista krajanov občine Straža. Po tem, ko se občinski svetniki niso strinjali z umikom te točke z dnevnega reda, so o strategiji tudi razpravljali, a na koncu sprejeli drugačen sklep od prvotnega: soglašali so, da občinska uprava do decembrske seje pripravi načrt njenega oblikovanja in terminski plan ter na vsaki naslednji seji poroča o njenem nastajanju, po županovih besedah pa bi bila lahko za dokončen sprejem nared do poletja prihodnjega leta.

Kaj so posamični svetniki menili tako o proračunu kot o strategiji, pa bomo podrobneje poročali v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

M. Martinović

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava