Odobreno sofinanciranje za tri novomeške projekte

27.1.2020 | 14:55

Ilustrativna slika (Foto: arhiv MO Novo mesto)

Novo mesto - Kot so sporočili z Mestne občine Novo mesto, je Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS) potrdilo seznam izbranih operacij za projekte trajnostne mobilnosti, ki bodo sofinancirani z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb (CTN). Na seznam izbranih operacij je bilo uvrščeno 28 projektov mestnih občin, med izbranimi pa so tudi trije novomeški.

Mestna občina Novo mesto se je načrtno usmerila v prostorsko urejanje kolesarskih stez in pešpoti, povezovanje obstoječih v zaključene, funkcionalne celote in navezovanje teh povezav na mestne zelene površine in okoliške, obmestne kraje. Med izbranimi projekti trajnostne mobilnosti za sofinanciranje z mehanizmom CTN so tako brv in kolesarska pot Loka-Kandija, brv in kolesarska pot Irča vas in kolesarska povezava Drska-Bršljin.

Brv in kolesarska pot Loka-Kandija

Brv bo v bližini izliva potoka Težka voda povezala območje Kandije in zalednega šmihelskega območja z ožjim delom mestnega jedra in športno rekreacijskim parkom Loka. Trenutno je v teku izdelava dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, sledi izbor izvajalca del, predviden začetek gradnje pa je jeseni. Investicija je ocenjena na 1,5 milijona evrov z DDV, predvidena višina sofinanciranja z mehanizmom CTN iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) pa je 900 tisoč evrov.

Brv in kolesarska pot Irča vas

Inovativna prednapeta konstrukcija brvi bo povezala dva pomembna obmestna predela, na enem bregu eno največjih stanovanjskih sosesk na Drski, na drugi strani pa razvijajoče se bršljinsko zaledje s Češčo vasjo in Podbreznikom. Za projekt poteka pridobivanje gradbenega dovoljenja in izdelava projekta za izvedbo. Graditi naj bo začeli predvidoma v začetku leta 2021. Predviden strošek investicije znaša okoli 1,5 milijona evrov z DDV, pri tem je predvidenih okoli 700 tisoč evrov sofinanciranja z mehanizmom CTN iz Kohezijskega sklada.

Kolesarska povezava Drska-Bršljin

Kolesarska povezava Drska-Bršljin je načrtovana kot nadaljnja ureditev kolesarskih površin preko nove brvi v Irči vasi v smeri Drske in Bršljina v skupni dolžini okoli 2,6 kilometra. Namen investicije je vzpostavitev neprekinjene kolesarske povezave med obema soseskama. Delno je v projektu predvidena umestitev novih kolesarskih površin, delno pa vodenje kolesarjev po obstoječih cestah z ustreznimi novimi prometnimi označbami. Rešitve bodo določene v nadaljnjih fazah projektiranja. Gradnja se bo, po izdelavi projektne dokumentacije in objavi razpisa za izvajalca gradnje, predvidoma začela spomladi 2021. Predviden strošek investicije je 900 tisoč evrov z DDV, višina sofinanciranja z mehanizmom CTN iz ESRR pa je predvidena v višini 100 tisoč evrov.

M. L.-S.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava