Veliko zemljišč nepozidanih

16.2.2020 | 09:30

Na Cvibljah so v zadnjih letih zgradili nekaj stanovanjskih objektov, a precej manj od pričakovanj. (Foto: R. N.)

Dolenjske Toplice - Za območje pozidave severovzhodnega dela Dolenjskih Toplic je bil leta 2009 izdelan občinski podrobni prostorski načrt, ki predvideva gradnjo približno 150 stanovanjskih objektov. Čeprav je takrat vladalo veliko zanimanje nekaterih posameznikov, do večje pozidave na tem območju vendarle ni prišlo. Kot ocenjuje župan Franc Vovk, je danes na Cvibljah še ogromno nepozidanih zemljišč, kar pomeni, da je še precej možnosti za nadaljnjo širitev in razvoj kraja.

Po sprejemu občinskega podrobnega prostorskega načrta za Cviblje so predvidevali, da se bo našel investitor, ki bo pripravljen od lastnikov odkupiti zemljišča, jih sam ali skupaj z občino komunalno opremiti in prodati zainteresiranim kupcem. »A zaradi gospodarske krize, se tisti, ki so imeli kapital, takrat niso upali vlagati v takšno zgodbo,« pravi Vovk in dodaja, da je za razvoj tega območja zelo pomembna gradnja osnovne infrastrukture, da so vsa zemljišča dostopna.

Po njegovih besedah bi morala občina v zadnjih letih, ko ni bil župan, več narediti na tem področju, a se to ni zgodilo. »Pravilno bi bilo, da sedaj začnemo urejati osnovno infrastrukturo, in sicer cesto, vodo, kanalizacijo in drugo, vendar v finančnem stanju, kakršnem je trenutno občina, ne vidim bližnje prihodnosti, ki bi bila do te problematike prijazna. Čeprav se je gradnja suhokranjskega vodovoda zaključila, bo imel ta projekt in sočasne gradnje velik vpliv tudi na letošnji proračun,« pojasnjuje župan.

Pred leti so uredili tudi makadamsko cesto, ki od ceste proti Dolenjim Sušicam zavije navzgor. Želja številnih je, da bi jo asfaltirali, a kot pravi Vovk, v letošnjem proračunu za to investicijo ni predvidenih sredstev. »Upamo pa, da bomo cesto vsaj lastniško rešili,« se nadeja.

Danes je gospodarska situacija drugačna, kot je bila pred desetimi leti, kar bi bila lahko priložnost za kakšnega investitorja. »Ne vem, kakšna bo usoda Cvibelj, saj se je tudi na Selih, kjer je hektar občinskega zemljišča, poldrugi hektar pa v zasebni lasti, pokazal interes po ureditvi novega stanovanjskega območja,« pravi župan.

Članek je bil objavljen v 5. številki Dolenjskega lista z dne 30. januar.

R. N.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava