Po več kot desetletju blizu gradnje?

16.2.2020 | 15:30

Foto: M. Ž.

Mirna Peč - Zgodba o stanovanjskih conah v Občini Mirna Peč ima že dolgo brado. S sprejetjem občinskega prostorskega načrta (OPN) leta 2009 so določili tri, za dve, 8,8 hektarja veliko Češensko hosto in 6,2 hektarja veliko Nad postajo, sta že leta izdelana tudi občinska podrobna prostorska načrta (OPPN), za stanovanjsko cono Pod postajo pa OPPN še niso sprejeli.

Tako Češenska hosta kot stanovanjska cona Nad postajo sta zanimivi, saj sta v bližini šole in vrtca ter avtocestnega priključka, in za gradnjo po besedah direktorice občinske uprave Sonje Klemenc-Križan vlada zanimanje, a dokler ne bo zaključen komasacijski postopek z lastniki, se zemljišča ne morajo prodati, prav tako občina ne more začeti s postopki za pripravo dokumentacije za opremljanje s komunalno infrastrukturo.

»Že nekaj let se zelo aktivno posvečamo, da bi ti občinski stanovanjski coni tudi dejansko lahko zaživeli. V obeh še vedno poteka postopek pogodbene komasacije, kar pomeni, da se morajo vsi lastniki, v Češenski hosti jih je 19 in v coni Pod postajo 25, strinjati, da se vse parcele zapišejo v skupni fond zemljišča, nato pa se oblikujejo nove v skladu s sprejetim OPPN in deležem lastništva. Hkrati se določi tudi delež, ki ga bodo odstopili za javne površine oz. javno dobro. Te bo ovrednotil sodni cenilec in se jim bo priznalo kot vlaganje v javno infrastrukturo,« je pojasnila direktorica in dodala, da so konec lanskega leta v pogovorih in pogajanjih z lastniki v obeh naredili pomemben korak naprej.

Na območju Češenske hoste se je leta 2014 zataknilo okoli lastništva dveh lastnikov, tako da so morala počakati na odločitev sodišča. Zdaj je to urejeno, tako da pričakujejo skorajšnji podpis komasacijskih pogodb z vsemi lastniki, podobno je tudi z lastniki na območju cone Nad Postajo, kjer računajo, da bodo v roku meseca dni imeli na mizi vse pogodbe. Nato, kot je dejala Irena Jerič iz občinske uprave, sledijo še overitev pogodb pri notarju in, kot že rečeno, parcelacija zemljišč na terenu, ta naj bi bila končana do jeseni, ter razpis za izdelovalca dokumentacije komunalnega opremljanja in pridobitev gradbenega dovoljenja zanjo. Če bo šlo vse po sreči, bi ga lahko za obe coni imeli spomladi prihodnje leto.

V coni Nad postajo OPPN predvideva izgradnjo 40 individualnih hiš na parcelah, velikih od 700 do 1300 kvadratnih metrov, v Češenski hosti pa je predvidena gostejša pozidava, in sicer 10 t. i. vilablokov, 33 vrtnih hiš in 47 stanovanjskih hiš na parcelah, velikih okoli 700 kvadratnih metrov, ter poslovno-trgovski objekt.

Glede gradnje osnovne komunalne infrastrukture, torej vodovoda, kanalizacije, javne razsvetljave in ceste, imajo po besedah Klemenc-Križanove dve možnosti – ali se tega loti občina sama ali pa se lahko dogovorijo z lastniki zemljišč, da jo zgradijo oni, pri tem občina prispeva vso potrebno dokumentacijo, gradbeno dovoljenje in nadzor. »Po gradnji ta preide v last občine, vložek pa bi lastnikom upoštevali pri obračunu komunalnega prispevka, ko bi dali vlogo zanj, oz. lastniki bi denar dobili povrnjen ob prodaji parcele, ki bo komunalno opremljena vredna več,« je pojasnila in dodala, da bi bilo slednje za vse najbolj optimalno, saj bi lahko na trgu dosegli nižjo ceno, ker jim ne bi bilo potrebno speljati javnega naročila, kot bi ga morala občina. Za občino bi gradnja komunalne infrastrukture pomenila ogromen finančni zalogaj, tako da je v obeh hkrati ne bi mogla izpeljati.

Članek je bil objavljen v 4. številki Dolenjskega lista z dne 23. januar.

M. Ž.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava