Izdaja in predstavitev kataloga razstave, 80. so bila leta … v Krškem, Mestni muzej  Krško

10.3.2020 | 18:00

S katalogom dopolnjujemo občasno razstavo 80. so bila leta … v

Krškem, ki smo jo v kletnih prostorih Mencingerjeve hiše odprli

16. junija 2018. Katalog, ki predstavlja presek raziskovalnega dela,

prikazuje širši kontekst politične ureditve, delovanje lokalnih

upravnih služb in družbenopolitičnih organizacij, razgrinja temeljno

urbanistično zasnovo mesta Krško in delovanje gospodarstva.

Zanimalo nas je, kako sta bila urejena šolstvo in zdravstvo, kje so

Krčani preživljali prosti čas in kako so svojo mladost preživljali

najstniki. Razstava se dotakne tudi muzejskih dejavnosti, bralne

kulture, glasbe in športa. Katalog je interdisciplinarno delo sodelavk

iz Mestnega muzeja Krško, k aktivnemu sodelovanju pa so bili

povabljeni tudi javni zavodi, društva in posamezniki.

Hokejska tekma na ribniku na Resi, ki jo je pripravil neformalni klub

Rostfrei, 1984, foto Goran Rovan.