Za podjetja nižja položnica za komunalo

19.4.2020 | 10:00

Foto: spletna stran Občine Kočevje

Kočevje - V sklopu ukrepov za pomoč lokalnemu gospodarstvu v času epidemije koronavirusa bodo pravne osebe v občini Kočevje, ki niso poslovale ali pa so poslovale v zmanjšanem oziroma prilagojenem obsegu, na podlagi vložene vloge deležne manjših obremenitev na položnicah Komunale Kočevje za storitve ravnanja z odpadki, in sicer pri zbiranju komunalnih odpadkov, je kočevska občina objavila na svoji spletni strani.

Tisti, ki so po navodilih Vlade morale zapreti svojo dejavnost, bodo v času trajanja epidemije obvezane poravnati samo 30 odst. običajne obveznosti. Pravne osebe, ki pa so delovale v zmanjšanem ali prilagojenem obsegu in da so uveljavljale pravico do nadomestila za čakanje na delo, koristile kolektivni dopust ali imele zmanjšane prihodke, pa bodo obvezane do plačila 60 odst. običajne obveznosti.

Za zmanjšanje obračunskega volumna lahko, kot so navedli v občini, lahko zaprosijo z vlogo, ki vsebuje izjavo o načinu poslovanja, ki pojasnjuje zmanjšan obseg poslovanja subjekta. Vloge posredujejo Komunali Kočevje na e-naslov info@komunala-kocevje.si. Vse podrobnejše informacije so zapisane v Sklepu o zmanjšanju obračunskega volumna pri storitvah gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za pravne osebe v občini Kočevje, ki je skupaj z vlogo objavljen na spletnih straneh Občine Kočevje in Komunale Kočevje.

M. Ž.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava