Državni gozdovi z več kot 11 milijoni čistega dobička

29.4.2020 | 15:40

SiGD je lani močno okrepil tudi lastno operativo  -  z lastnimi zmogljivosti je opravil trikrat več sečnje kot leta 2018. (Foto: SiDG)

Kočevje - Družba Slovenski državni gozdovi  (SiDG), ki od sredine leta 2016 gospodari z državnimi gozdovi, je lani ustvarila 66 milijonov evrov prihodkov in 11,4 milijonov evrov čistega dobička. V primerjavi z letom 2018, ki ga je zaznamovala rekordna sanitarna sečnja, so se prihodki znižali za 14 odst., dobiček pa za dva odstotka.

SiDG je lani prodala 1,35 milijonov m3 gozdnih lesnih sortimentov. Kot sporočajo iz družbe, so na poslovni izid bistveno vplivale razmere na srednjeevropskem trgu, kjer so ob povečanem obsegu sanitarne sečnje iglavcev v Avstriji, Nemčiji in na Češkem zabeležili izrazit, od 20 do 25-odst. padec prodajnih cen. Sortimente iglavcev so v SiDG zaradi tega v povprečju prodajali po 13 odst. nižji ceni od načrtovane, kar je ob koncu leta pomenilo za 7 milijonov evrov nižje prihodke.

Kot pravijo v SiDG, so se v letu 2019 utrdili v položaju ključnega dobavitelja domače lesno-predelovalne industrije. Skoraj 70 odst. vseh sortimentov prodajo kupcem, s katerimi imajo podpisane dolgoročne pogodbe in ki zagotavljajo lastno predelavo lesa, medtem ko so kupcem iz tujine lani prodali manj kot 3 odst. gozdnih lesnih sortimentov. "Gre izključno za surovino, za katero pri domačih kupcih ni bilo povpraševanja," poudarjajo v SiDG.

"Za nami je uspešno leto, čeprav smo bili pod vplivom zaostrenih razmer na trgu in je sanitarna sečnja v državnih gozdovih tudi v lanskem letu predstavljala 48 odst. celotnega poseka, kar nekajkrat presega delež sanitarne sečnje v letih brez naravnih ujm in gradacij podlubnikov. Dosegli smo načrtovano količino prodaje in sečnje. Še posebej smo ponosni na lastno gozdno proizvodnjo, ki smo jo začeli graditi v začetku leta 2018. Lani so bili storjeni bistveni koraki k izboljšanju učinkovitosti lastnih gozdarskih zmogljivosti tako pri sečnji in spravilu kot prevozu gozdnih lesnih sortimentov. Predvsem pa se je potrdila pravilnost usmeritve v krepitev lastnih zmogljivosti, saj so te ključnega pomena za hitro in učinkovito izvajanje sanitarne sečnje," poudarja glavni direktor SiDG Zlatko Ficko.

SiDG je posloval z več kot 250 izvajalci in podizvajalci sečnje in spravila. Z lastnimi gozdarskimi zmogljivostmi je v letu 2019 opravil 7,1 odst. sečnje in spravila, medtem ko je z lastnimi zmogljivostmi v letu pred tem izvedel 2,3 odst. sečnje in spravila. Lastno gozdno proizvodnjo je po Kočevju vzpostavil še na območjih poslovnih enot Maribor in Postojna. V lastni gozdni proizvodnji je bilo z novim zaposlovanjem konec leta 71 zaposlenih od skupno 271 zaposlenih v družbi. V primerjavi z letom 2018 se je število zaposlenih v družbi povečalo za 13 odst..

Poleg krepitve lastne operative je SiDG v imenu in na račun Republike Slovenije odkupil 1412 hektarjev gozdov, s čimer je močno presegel obseg nakupov gozdov iz prejšnjih let. Prednost pri odkupu imajo varovani gozdovi, gozdovi s posebnim pomenom, gozdovi v zavarovanih območjih in gozdovi v obmejnem pasu. Republika Slovenija ima tako trenutno v lasti 236.400 hektarjev gozdov, kar predstavlja 21 % vseh gozdov v Sloveniji in s katerimi skoraj v celoti upravlja SiDG.

V vodstvu SiDG ob tem poudarjajo na pravilnost odločitve o spremembi sistema upravljanja z državnimi gozdovi. V obdobju koncesij, od leta 2009 do 2016, je neto donos na kubični meter lesa za državo znašal 10,6 evra, lani pa že 27,7 evra. "Povedano drugače; v času koncesij je donos v obliki koncesijskih dajatev za državo v povprečju znašal 12 milijonov evrov na leto, v času od ustanovitve SiDG pa se je donos za državo, ki ga SiDG prinese lastniku preko vplačil v gozdni sklad, dobička in davka na dobiček, dvignil na 27 do 29 milijonov evrov letno," pravijo v SiDG.

V gozdni sklad, ki je prihodek proračuna Republike Slovenije, je SiDG v lanskem letu vplačal 13 milijonov evrov, od začetka delovanja sredi leta 2016 pa skupaj že 48 milijonov evrov.

B. B.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava