Država podprla Tovarno prihodnosti TPV Brezina

6.5.2020 | 13:15

Nastajanje IPC Brezina (Foto: Občina Brežice)

Brežice - Družba TPV je že pred časom sprejela odločitev, da razširi proizvodne kapacitete na območju brežiške občine na območju obstoječe poslovne enote v Šentlenartu, na območju IPC Brezina pa zgradi dodatno poslovno enoto z visokotehnološko opremo

Na včerajšnji seji odbora za gospodarstvo je Vlada RS sprejela sklep, s katerim je v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023 uvrstila prav ta nov projekt, ki izhaja iz skupine projektov – Dodeljevanje spodbud za investicije, in sicer – Tovarna prihodnosti TPV Brezina.

Podjetje TPV trženje in proizvodnja opreme vozil d.o.o. je na Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo vložilo vlogo za dodelitev investicijske spodbude za investicijo Tovarna prihodnosti TPV Brezina. Investicijski projekt vključuje nakup objektov s pripadajočimi zemljišči, gradnjo in preureditev industrijskih objektov, nakup novih strojev, opreme in drugih osnovnih sredstev. Vrednost upravičenih stroškov znaša 32,5 milijona evrov (brez DDV).

50 novih delovnih mest

Nove proizvodne zmogljivosti bodo omogočale velikoserijsko proizvodnjo strukturnih sklopov podvozja in karoserije s funkcijo podpore in zaščite električnega pogona za prvo gradnjo v vozila višjega cenovnega razreda. V okviru investicije bo najkasneje v treh letih po zaključku investicije ustvarjenih in zapolnjenih 50 novih delovnih mest, od tega 20 visokokvalificiranih. V vlogi je vlagatelj navedel, da potrebuje subvencijo v višini 6,5 milijona evrov.

Investicijski projekt Tovarna prihodnosti TPV Brezina je komplementaren s projektom TPV4LIGHT, ki ga je TPV d.o.o. kot vodilni partner prijavil na Javni razpis "Demo piloti II 2018" in je del celotne investicije. Vrednost celotne investicije tako znaša 49 milijonov evrov (brez DDV), od tega bo 16,5 milijonov evrov (brez DDV) znašala vrednost naložb v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, ki jih je kot upravičene stroške podjetje TPV d.o.o. prijavilo v vlogi na javni razpis Demo piloti II 2018 ter bo predmet sofinanciranja s strani proračunskih sredstev v višini 4 milijonov 125 tisoč evrov.

Vlogo je obravnavala strokovna komisija, ki je preverila formalno popolnost vloge in ali investicija izpolnjuje vse pogoje in merila za dodelitev ter na tej podlagi izdala mnenje in s tem potrdila, da je vloga podjetja TPV trženje in proizvodnja opreme vozil d.o.o. formalno popolna in da investicija izpolnjuje predpisane pogoje in merila za dodelitev subvencije. Investicija se je začela izvajati 10. decembra 2018 in je v teku.

Projekt naj bi bil dokončan do poletja 2022

Komisija je ugotovila, da lahko višina subvencije za investicijo na podlagi vloge in ocene znaša največ 20,6875 odstotkov od vrednosti upravičenih stroškov investicije, to je 6.723.437,50 evrov. Na podlagi navedenega je komisija predlagala, da se vlagatelju dodeli zaprošenih 6,5 milijonov evrov subvencije za sofinanciranje investicije Tovarna prihodnosti TPV Brezina.

Vrednost upravičenih stroškov znaša 32, 5 milijona evrov (brez DDV), od tega 9 milijonov380 tisoč evrov (brez DDV) za nakup, novogradnjo ter preureditev stavb z zemljišči, 22 milijonov590 tisoč evrov (brez DDV) za nakup strojev in opreme in 530 tisočevrov (brez DDV) za nakup in prilagoditev programske opreme. V okviru investicije bo najkasneje v treh letih po zaključku investicije ustvarjenih in zapolnjenih 50 novih delovnih mest, od tega 20 visokokvalificiranih. Predviden datum začetka investicije je bil 10. december 2018, to je po datumu oddaje vloge, datum zaključka investicije pa je 30. junij 2022.

Na podlagi navedenega je MGRT predlagal Vladi RS, da se investicija Tovarna prihodnosti TPV Brezina uvrsti v veljavni NRP. Ob tem velja omeniti, da v kolikor subvencija za investicijo ne bi bila dodeljena, oziroma nov projekt Tovarna prihodnosti TPV Brezina ne bi bil uvrščen v veljavni NRP, se predvideva nastanek materialne oziroma ekonomske škode podjetju ter se podjetje pušča v negotovem položaju glede izvedbe investicije. Gledano predvsem z vidika nižjega obsega investicije ter daljše časovne dinamike izvedbe investicije. Nižji obseg investicije bi imel za posledico tudi nižje število novoustvarjenih delovnih mest ter daljšo časovno dinamiko zaposlovanja.

L. M.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava