Na Mirni ostali brez prehodov za pešce

9.5.2020 | 14:30

Na Mirni so nedavno izbrisali prehode za pešce in sredinsko črto. Na obeh straneh zelo prometne ceste pa so zarisali prekinjeno črto. (Foto: P. K. L.)

Mirna - Na državni cesti skozi Mirno, ki je zelo obremenjena tudi s tovornim prometom, ni več prehodov za pešce, prav tako so izbrisali sredinsko črto. Občani so s spremembo nezadovoljni in menijo, da se je s tem zmanjšala prometna varnost. Nekateri s prstom kažejo na občino, a mirnski župan Dušan Skerbiš poudarja, da je bila nova ureditev odločitev Direkcije za infrastrukturo, ki je pristojna za urejanje državnih cest.

Kot pojasnjujejo na občini, je aprila novomeški CGP kot pogodbeni vzdrževalec državnih cest po nalogu Direkcije za infrastrukturo (DRSI) na državni cesti v ožjem središču Mirne ukinil tri prehode, ki so bili tam dve desetletji. »Vzpostavljeni so bili po nalogu takratne Direkcije za ceste, vendar nikoli dokončani tako, da bi bili v skladu s predpisi. Že leta 2013 je občina opozorila na pomanjkljivo signalizacijo, še posebej je bil izpostavljen prehod v križišču obeh državnih cest, pri prejšnji gostilni Kolenc,« je sporočil župan.

Na pobudo občine sta si lani spomladi stanje na terenu ogledala predstavnika DRSI, ki sta pristojna za prometne ureditve na državnih cestah. Poudarek je bil ravno na prehodih za pešce. Dogovorili so se, da občina poskrbi za geodetski posnetek v ožjem delu naselja Mirna, država pa bo potem izdelala projektne rešitve, ki bodo skladne z zakonodajo. »Konec preteklega leta smo od DRSI prejeli odgovor, da za ta namen nimajo zagotovljenih finančnih sredstev, geodetski posnetek pa je bil kljub temu izdelan in jim posredovan,« pravijo na občini.

Sredi decembra je stanje na terenu ugotavljala tudi inšpektorica Inšpektorata za infrastrukturo, ki je ugotovila nekatere nepravilnosti, ki jih je treba nujno odpraviti. Kot njene ugotovitve povzemajo na občini, je ugotovila, da je na območju kamnitega mostu in priključka državne ceste iz smeri Moravč treba postaviti prometno signalizacijo, s katero se določi potek prednostne ceste. Pred mostom je iz obeh smeri treba tudi označiti odstop prednosti za tovorna vozila in avtobuse ter prometno urediti vozišče v strnjenem območju naselja Mirna tako, da se izdelajo prekinjene robne črte. O prehodih za pešce pa je ugotovila, da ne izpolnjujejo tehničnih specifikacij za ceste. »Ugotavljamo, da ne izboljšujejo varnosti pešcev, saj zaradi pomanjkanja razsvetljave ne izboljšujejo vidnosti in zaznavnosti pešca, označeni so na mestih, ki nimajo zagotovljene ustrezne preglednosti, oz. so izvedeni na mestih, kjer ni zagotovljene čakalne površine ob prehodu za pešce. Iz naštetih razlogov menimo, da so obstoječi prehodi nepotrebni, ker pešcu sporočajo oz. zapovedujejo nevarno lokacijo prečkanja vozišča, saj Zakon o pravilih cestnega prometa obvezuje pešce, da morajo prečkati vozišče na prehodu za pešce, če je ta oddaljen od pešca manj kot 100 metrov,« v dopisu, ki so ga poslali, pojasnjujejo na DRSI.

Občina se je na ta dopis pritožila in predlagala, da z ukinitvijo prehodov počakajo. Pozvala je tudi k razmišljanju o rekonstrukciji državne ceste v ožjem delu Mirne, prometno varnost bi izboljšali, če bi denimo s tlakovanjem ločili območje za pešce in vozišče, omejitev hitrosti pa omejili na 30 km/h. Sicer pa si želijo, da se prehodi za pešce znova vzpostavijo in bodo izdelani v skladu z veljavno zakonodajo. »Zato smo v ta namen že naročili izdelavo elaborata prometne ureditve. Predlog elaborata mora potrditi DRSI, upamo pa tudi, da bomo skupaj z državo našli rešitev za skupno financiranje novih prehodov za pešce,« še dodaja župan.

Težave s preozko in prometno zelo obremenjeno cesto na Mirni bo rešila nova obvoznica, na katero čakajo že dolgo. DRSI je že začel postopke odkupov zemljišč, in če ne bo večjih zapletov, bi jo lahko začeli graditi že v naslednjem letu, najpozneje pa leta 2022.

Članek je bil objavljen 30. aprila v Dolenjskem listu.

R. N.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava