Občani sami o svojem kraju

10.5.2020 | 09:20

Sevnica - Občina Sevnica je lani prvič pozvala občanke in občane k neposrednemu podajanju predlogov za letošnji proračun in v teh dneh se izvajajo aktivnosti za realizacijo lanskoletnih pobud. Ker je bil odziv pozitiven, tudi letos razpisuje projekt participativnega proračuna pod skupnim imenom Sobivam, sodelujem, soodločam. Zato vabi vse, da podajo svoje predloge projektov in naložb, ki bi se izvedli v letu 2021. V ta namen nameravajo razdeliti 120.000 evrov, rok za oddajo pobud pa je 30. junij. 

Prejete pobude bo strokovno-tehnično najprej uredila občinska uprava ter preverila utemeljenost, zakonitost in izpolnjevanju pogojev za izvedbo v letu 2021. Odločitev o umestitvi pobud v proračun bo opravila komisija, sestavljena iz predstavnikov občinske uprave, krajevnih skupnosti in civilne družbe. Vsak vlagatelj bo o statusu pobude obveščen.

»Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da pri odločanju o njegovi porabi neposredno sodelujejo prebivalke in prebivalci občine,« pravijo na sevniški občini in dodajajo, da pri podajanju predlogov in pobud lahko sodeluje vsak s prebivališčem v občini, ki je dopolnil 15 let. »Vsak lahko poda več pobud, vsako pobudo pa je potrebno vložiti na ločenem obrazcu. Pobudo lahko vloži tudi skupina prebivalcev, pri čemer se na obrazec vpiše predlagatelj z osebnimi podatki, ostali sopredlagatelji pa le z imenom in priimkom. Na obrazcu oziroma vlogi so ustrezne informacije glede obdelave osebnih podatkov,« so še zapisali v sporočilu za javnost. 

Pobuda je upravičena, če izpolnjuje naslednje pogoje:

- pobuda prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju občine Sevnica oziroma posamezne krajevne skupnosti,

- pobuda bo izvedena na zemljiščih v lasti Občine Sevnica oziroma na zemljiščih s statusom javnega dobra,

- pobuda prispeva k skrbi za varstvo okolja (zraka, tal, vodnih virov, virov pitne vode, odlaganja odpadkov),

- pobuda ustvarja pogoje za gospodarski razvoj občine,

- pobuda ustvarja pogoje za pospeševanje kulturne dejavnosti,

- pobuda ustvarja pogoje za razvoj športa in rekreacije: posodobitve obstoječih igrišč za šport in rekreacijo ter otroških igrišč in postavitev zunanjih fitnes naprav,

- pobuda spodbuja participiranje mladih v domačem kraju,

- pobuda prispeva k urejenosti vasi in naselij (urejanje trgov, zelenic, parkov in drugih javnih površin,

- pobuda je finančno ovrednotena do največ 5.000 evrov z vključenim DDV,

- pobuda ni uvrščena v Načrt razvojnih programov Občine Sevnica,

- pobuda ima takojšen učinek v prostoru,

 pobuda temelji na izvirnih pristojnostih občine in ima zakonsko podlago za realizacijo. 

Obrazec, ki je dostopen na spletni strani občine, lahko predlagatelji oddajo v elektronski obliki na e-naslov sodelujem@obcina-sevnica.si ali ga posredujejo po pošti.

R. N.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava