12 let od temeljnega kamna za krožišče!

11.5.2020 | 09:25

V coni je že dolgo nared tudi centralna čistilna naprava.

Dobruška vas - Da je za zagon nove industrijske cone škocjanske občine v Dobruški vasi, imenovane Gospodarsko tehnološki center Škocjan, ključnega pomena izgradnja novega krožišča na državni cesti, ki pomeni varen vhod ni izhod iz cone, je znano že dolgo.

A kljub temu, da je bil temeljni kamen za krožišče položen že pred dvanajstimi leti, se bo gradnja začela šele zdaj. Pred kratkim je bil uspešno zaključen ponovni javni razpis za izbor izvajalca gradbenih del za gradnjo krožišča in kot pravijo na Direkciji RS za infrastrukturo je bilo kot najbolj cenovno ugodno izbrano boštanjsko podjetje Gradnje d.o.o, ki je seveda izpolnjevalo tudi vse pogoje. Na javni razpis je sicer prispelo devet vlog.

Dela se bodo pričela konec maja ali v začetku junija, zaključek pa je predviden do konca letošnjega leta. Poleg glavnega gradbenika so bili izbrani tudi njegovi podizvajalci, ki so: Slemenšek, Gradbeno podjetje d.o.o., Asfalti Kovač d.o.o., Gregorič Elektromehanika d.o.o., in Projekt Eco d.o.o.

Naložba je razdeljena med direkcijo in Občino Škocjan - tako vsebinsko kot finančno.

Za kaj bo poskrbela občina?

Jože Kapler

Delež sofinancerja Občine Škocjan pri tej investiciji je po sporazumu o sofinanciranju 16,4 -odstoten, pravijo na direkciji. Občina bo morala poskrbeti za lokalno cesto, avtobusno postajo, zaščito komunalne infrastrukture ter za sorazmerni delež pri odvodnjavanju in cestni razsvetljavi. »Ker je Občina v investicijo že vložila sredstva za projektno dokumentacijo in zemljišča, je njen delež v pogodbi le 5.291,72 evrov od skupaj 841.670,39 evrov,« pravijo na direkciji in zagotavljajo, da je denar za gradnjo predviden v državnem proračunu.

Na direkciji ne predvidevajo, da bi epidemija koronavirusne bolezni 19 zaradi omejitev kaj vplivala na začetek del. »Dela se bodo izvajajo v skladu z načrtom za varnost in zdravje pri delu na gradbišču, za katera je odgovoren varnostni koordinator, ki preverja, da so vsi izvedeni ukrepi v skladu z zakonodajo, navodili, priporočili in ukrepi, ki se nanašajo na trenutno epidemiološko situacijo,« pravijo.

Župan občine Škocjan Jože Kapler je seveda vesel, da se je pri izgradnji krožišča končno premaknilo v pravo smer, saj je cona nared in so v njej zemljišča prodana, čaka se le še na krožišče.

Besedilo in foto: L. Markelj

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava