Kako se uresničujejo lani izglasovani projekti?

16.5.2020 | 08:00

Javna razsvetljava na pešpoti v KS Leskovec pri Kršek (Foto: Aleš Kranjčevič)

Stopniščna ograja pred Zdravstveno postajo Senovo (Foto: Občina Krško)

Krško - Potem občani občine Krško letos predlagali 40 projektov v okviru participativnega proračuna, ki jih bo komisija do junija, ko bo glasovanje, pregledala, so nekateri projekti preteklega leta že zaključeni, večino pa jih izvajajo.

Kot so sporočili s krške občine, so na območju KS Brestanica in Rožno-Presladol že postavili klopi in koša ob športnem igrišču v vrednosti 2500 evrov, prostor za bivanje v senci pa bo urejen do konca maja.

V KS Dolenja vas, Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna in Zdole trenutno poteka postopek izbora izvajalca za ureditev zunanjega fitnesa v športnem parku v Spodnjem Starem Gradu – Spodnji Libni in igrišča za ulično vadbo v Dolenji vasi, za ureditev in obnovo vaškega vodnjaka in okolice pa je naročena projektno-izvedbena dokumentacija.

Na območju KS Koprivnica in Senovo so pred kratkim zaključili ureditev zunanje stopniščne ograje za lažji dostop do zdravstvene postaje in lekarne na Senovem, prav tako je občinska uprava že nabavila defibrilatorja za Koprivnico in Zdole. Trenutno pa postavljajo tuš, klop in otroško igralo ob igrišču za odbojko na mivki v Koprivnici, v zaključni fazi je ureditev igrišča za ulično košarko nad večstanovanjskim zgradbama Delavska 6 in 8 na Senovem, za postavitev oznak za ulice na Senovem pa pridobivajo vsa dovoljenja.

V KS Gora, Raka in Veliki Trn postavljajo igrala na prostem na otroškem igrišču na Raki in obnavljajo stara avtobusna postajališča, postavili pa so že tri klopi ob gasilskem domu na Raki. Za ureditev fitnesa na prostem v sklopu športnega igrišča na Raki poteka izbor izvajalca.

Na območju KS mesta Krško urejajo Josipinin park, v fazi izbora izvajalca je obnova krških gas, prav tako poteka raziskava za izdelavo zbornika Spregledane – pozabljena polovica Krškega. Za ureditev in razširitev vaških poti na Trški Gori pa pridobivajo soglasja.

V KS Podbočje in Veliki Podlog je trenutno urejajo otroško igrišče v Malem Podlogu, delno so obnovili igrišče in igrala v Gržeči vasi, za postavitev fitnesa na prostem za Podbočje in Veliki Podlog in fitnes–raztezalnih naprav v športnem parku na Gorici pa so v fazi izbora izvajalca.

Na območju KS Senuše, Leskovec pri Krškem in Krško polje so že uredili javno razsvetljavo na pešpoti, ki povezuje Črnile, Ulico 11. novembra z ulico Anke Salmičeve v vrednosti 4919 evrov. Za ureditev zunanjega vadbenega fitnesa pri gasilskem domu v Veliki Vasi teče postopek izbora izvajalca, ureditev parka za druženje in šport z igriščem za odbojko na Senušah pa je tik pred izvedbo.

M. Ž.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava