Občinska seja v kulturnem domu v znamenju poročil

19.5.2020 | 08:00

Sevniški grad (Foto: Občina Sevnica)

Sevnica - Pretekli teden je potekala 15. redna seja Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila prilagojena trenutnim aktualnim razmeram. Zaradi zagotavljanja ustrezne varnostne razdalje med udeleženci je seja namesto na sevniškem gradu potekala v Kulturni dvorani Sevnica.

Direktor Regionalne razvojne agencije Posavje (RRA Posavje) Martin Bratanič je predstavil poročilo o delovanju. Javni zavod RRA Posavje je bil ustanovljen z namenom spodbujanja razvoja na regionalni ravni, občine ustanoviteljice zavoda pa so posavske občine (Občina Brežice, Občina Kostanjevica na Krki, Občina Krško, Občina Sevnica, Občina Bistrica ob Sotli in Občina Radeče). Občina Sevnica je v letu 2019 razvojni agenciji RRA Posavje namenila nekaj več kot 35 tisoč evrov sredstev za sofinanciranje nalog v javnem interesu. RRA Posavje je v lanskem letu izvajala več projektov, med drugim projekt Dogovor za razvoj regije Posavje in projekt Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Čatež in Posavje - Posavje polno priložnosti ter podelila štipendije nadarjenim s področja kulture.

Delo in poslovanje Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladino Sevnica (KŠTM Sevnica) v letu 2019 je predstavila direktorica Mojca Pernovšek. Zavod je na vseh področjih delovanja izvajal programe v skladu z zastavljenimi kratkoročnimi in srednjeročnimi cilji, obseg aktivnosti tekočega leta pa je bil opredeljen znotraj razpoložljivih finančnih sredstev.

Direktor Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica Mitja Udovč je predstavil revidirano letno poročilo poslovanja v lanskem letu. Komunala Sevnica izvaja obvezne gospodarske javne službe za celotno območje občine. Poleg oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda, urejanja javnih površin, upravljanja in vzdrževanja občinskih cest je v okviru pogrebne službe v lanskem letu v upravljanje prevzela vsa pokopališča v sevniški občini.

Poslovno in finančno poročilo je predstavil tudi direktor Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica Anton Kranjc. Plinovod Sevnica na območju mesta Sevnica opravlja dejavnost operaterja na distribucijskem omrežju zemeljskega plina in dejavnost dobave zemeljskega plina odjemalcem. Skladno s sklepom Občinskega sveta Občine Sevnica bosta v jesenskih mesecih obe dejavnosti preneseni na Komunalo Sevnica, podjetje Plinovod Sevnica pa bo likvidirano.

Skladno s prenosom dejavnosti so člani občinskega sveta s sklepi potrdili še tri odloke, s katerimi bo prenos dejavnosti ene javnega podjetja na drugo pravno ustrezen.

L. M.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava