Na Mirni vse bližje novemu vrtcu

20.5.2020 | 14:30

3D vizualizacija prenovljenega objekta

Na koordinacijskem sestanku

Mirna - Na prvem usklajevalnem sestanku so predstavniki Občine Mirna, osnovne šole in vrtca ter pripravljavci projektne dokumentacije pregledali projekt in se odločili, da bodo naredili vse, kar je v njihovi moči, da bi občina prijavo na razpis za sofinanciranje energetske prenove oddala že sredi junija.

 Župan Občine Mirna Dušan Skerbiš je po pooblastilu občinskega sveta prejšnji teden podpisal pogodbo o nakupu 5.300 kvadratnih metrih velikega kompleksa na območju nekdanjega Preventa, pri čemer bo obstoječi 2.500 kvadratnih metrov velik objekt občina preuredila v prostore za predšolsko varstvo. Usklajena izvedba ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavbe (npr. fasada, streha, tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (npr. ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode) je pomemben del preureditve obstoječega objekta v vrtec.

Ministrstvo za infrastrukturo je konec februarja objavilo Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022, rok za tretjo prijavo pa je 15. junij. Predmet sofinanciranja je celovita energetska prenova stavb v (so)lasti in rabi občin.

»Ker so sredstva na voljo do porabe, je v interesu občine kot lastnika in investitorja, da bi se prijavili že v sredini prihodnjega meseca. Seveda pa bomo to naredili le, če bomo imeli popolno prijavo. Za samo preureditev nepremičnine v prostore za predšolsko varstvo bomo iskali tudi druge možnosti sofinanciranja, pri tem pa smo se za tovrstno naložbo odločili predvsem zato, ker je to v trenutnih razmerah še vedno najbolj optimalna rešitev, da do vrtca pridemo v relativno kratkem času in znotraj naših finančnih zmožnosti,« pojasnjuje župan Skerbiš.

Spomnimo: septembra lani so župan Občine Mirna Dušan Skerbiš in direktorja podjetja Bartog Jasna Bartolj Kotar in Matej Umek podpisali pismo o nameri za nakup zemljišča z objektom, ki je predvidevalo, da bo občina nepremičnino in vso projektno dokumentacijo, vključno z gradbenim dovoljenjem in projektom za izvedbo del, kupila za 549 tisoč evrov predvidoma v maju 2020. Na podlagi sklepa občinskega sveta je župan podpisal pogodbo o nakupu, in sicer v vrednosti dobrih 547 tisoč evrov, sledil pa je prvi koordinacijski sestanek skupine za pripravo dokumentacije za prijavo na javni razpis za sofinanciranje energetske sanacije stavb v občinski lasti.

V priponki tonska izjava Dušana Skerbiša

L. M., foto: Občina Mirna

Zvočni zapisi

Izjava Dušana Skerbiša

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava