Energetsko bodo prenovili 15 javnih objektov 

23.5.2020 | 12:30

Foto: spletna stran Občine Brežice

Brežice - Občina Brežice je v tem mesecu uspešno zaključila postopek za sklenitev javno-zasebnega partnerstva s podpisom koncesijskih pogodb za izvedbo projektov celovite in delne energetske prenove s konzorcijem partnerjev družbe Petrol in podjetja Plistor. S prenovo v vrednosti okoli pet milijonov evrov bodo javni objekti energetsko učinkovitejši, zato na letni ravni zaradi nižjih stroškov pričakujejo prihranek v višini nekaj manj kot 310.000 evrov, sporočajo z brežiške občine.

Po besedah župana Ivana Molana občina začenja še en pomemben projekt energetske sanacije javnih objektov. »Občina bo skupaj z zasebnima partnerjema po principu javno-zasebnega partnerstva v 15-letnem koncesijskem obdobju prenovila 15 javnih objektov. V ta namen je občina pridobila na razpisu ministrstva za infrastrukturo 1,8 milijona evrov evropskih sredstev iz kohezijskega sklada. Zasebna partnerja si bosta v 15-letnem pogodbenem obdobju povrnila svoj vložek s prihranki zaradi nižjih stroškov porabe energije, po tem obdobju pa vsi prihranki ostanejo občini,«  so zapisali v sporočilu za javnost.

Izvajalce načrtovanih ukrepov energetske sanacije je izbral zasebni partner, ki je z deli že začel. Predviden zaključek energetske obnove objektov je konec letošnjega leta. Pri izvajanju del v javnih zavodih, še posebej v šolah in v zdravstvenem domu, bo poskrbljeno, da ne bodo motila rednega delovanja. 

Prvi sklop koncesijske pogodbe zajema celovito energetsko prenovo desetih objektov, to so OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova, telovadnica pri OŠ Globoko, OŠ Pišece, OŠ Bizeljsko, Glasbena šola Brežice, telovadnica pri OŠ Artiče, Knjižnica Brežice, stadion Brežice (stavba), Športna dvorana Dobova in Športna dvorana Brežice. Za te objekte bodo izvedeni ukrepi toplotne izolacije fasad, zamenjave stavbnega pohištva, izolacije stropov neogrevanih podstrešij, vgradnja termostatskih ventilov, prenova plinskih kotlovnic ter kotlovnic na ELKO (ekstra lahko kurilno olje), prenova ogrevalnih virov z vgradnjo toplotnih črpalk, sanacije sistemov notranje razsvetljave in vgradnja sistema za energetsko upravljanje, pojasnjujejo na občini.

»Drugi sklop pa zajema delno energetsko prenovo petih javnih objektov - OŠ Kapele, OŠ Brežice, OŠ Cerklje ob Krki, Zdravstveni dom Brežice in Mladinski center Brežice. Gre za prenovo predvsem tehnoloških sistemov stavb: sistemov ogrevanja, prezračevanja, hladilnih sistemov in sistemov učinkovite razsvetljave.«

Zasebna partnerja bosta v 15-letnem pogodbenem obdobju zagotovila tudi upravljanje in vzdrževanje novo vgrajenih oziroma saniranih energetskih naprav ter sistemov v javnih objektih.

Skupna investicijska vrednost projekta znaša, ko že zapisano, okoli 5 milijonov evrov. Večino investicije predstavlja celovita energetska prenova stavb, medtem ko tehnološka prenova stavb predstavlja osem odst. celotne naložbe. Konzorcij partnerjev Petrol in Plistor bosta vložila okoli 2,5 milijona evrov, 1,8 milijona evrov pričakujejo evropskega denarja, delež občine pa znaša nekaj manj kot 650.000 evrov.

Projekt je pripravljen in izveden v skladu z določili programa Energetske prenove javnih stavb Ministrstva za infrastrukturo ter vključuje kohezijska sredstva iz finančne perspektive 2014-2020.

R. N.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava