V Hrastuljah si lahko postavite novo hišo

1.6.2020 | 16:00

Tale zapuščen objekt je zaradi obnove ceste predviden za rušenje.

Škocjan - Nekaj desetletij je že, odkar je v škocjanski dolini blizu Škocjana nastala stanovanjska soseska Hrastulje 1, potem pa organiziranih gradenj, razen nekaj hiš na Štrkovem hribu in seveda individualnih gradenj po vaseh, ni bilo.

Občina se zato že nekaj časa trudi, da bi zraven Hrastulj 1 nastalo novo naselje, imenovano Hrastulje 2, in kot kaže, bo projekt kmalu uresničen. Občina je nedavno podpisala pogodbo za izgradnjo komunalne infrastrukture. Izbrani izvajalec del BGP Gradnje iz Gradca pri Metliki je že poskrbel za uvedbo del, gradnja se začenja.

Hrastulje je nova stanovanjska soseska, čisto pri Škocjanu.

Območje nove stanovanjske soseske leži severovzhodno od Škocjana in obsega okrog 1,8 hektarov zemljišč, ki so vsa stavbna, v naravi pa so to v glavnem kmetijske površine, nekaj je gozda. Zemljišča so v privatni lasti. Predvidena je gradnja 18 enodružinskih stanovanjskih hiš, parcele so velike od 500 do 800 kvadratnih metrov.

V naselju je prostor rezerviran tudi za zelene površine in skupno rabo in ta zemljišča je občina že odkupila. Sicer bodoči investitorji oz. stanovalci parcele od lastnikov zemljišč odkupujejo sami, gradbeno dovoljenje pa bodo seveda lahko pridobili šele po izgradnji komunalne infrastrukture.

Novo stanovanjsko naselje bo priključeno na obstoječo infrastrukturo v bližini: tako vodovodno kot elektroenergetsko in telekomunikacijsko. Kanalizacijski vod bo narejen na novo, šlo bo za priključitev na javno kanalizacijo. Kot pove župan, bo treba v prihodnosti tudi v naselju Hrastulje 1 v celoti prenoviti kanalizacijo in ločiti fekalno in meteorno. V novem naselju bo urejena seveda tudi plinifikacija ter cestna infrastruktura.

Uredili bodo lokalno cesto

Komunalna infrastruktura bo občino stala okrog 366 tisoč evrov (brez DDV), kar je besedah župana Jožeta Kaplerja ugodna cena, saj je bila ocenjena vrednost 700 tisočakov. S komunalnim prispevkom bodo dobili povrnjenih med 150 in 180 tisoč evrov, kar pomeni, da bo za posamezno hišo stal med osem in deset tisoč evrov. »S komunalnim prispevkom nismo želeli pretiravati, saj želimo biti dostopni, zemljišča pa so na zelo ugodni legi, malo ven iz Škocjana, z lepim razgledom. Interes obstaja, kar nekaj parcel je odkupljenih, so pa tudi še na voljo - za domačine in vse ostale zainteresirane,« pove Kapler.

Dostopi iz naselja bodo urejeni z navezavo na lokalno cesto, ki jo bo občina v drugi fazi zato obnovila in iz proračuna zato odštela okrog 400 tisoč evrov. Gre za okrog tristo metrov od priključka na regionalno cesto v centru Škocjana do naselja Hrastulje. Zaradi izgradnje pločnika in razširitve vozišča bodo potrebni večji gradbeni posegi, med drugim tudi rušitev enega opuščenega stanovanjskega objekta. Sicer izbrana varianta predvideva tudi dve novi cesti znotraj novega naselja.

L. Markelj

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava