Energetika lani ustvarila 64 odstotkov prihodkov posavskih družb

3.7.2020 | 14:00

Poslovanje v Posavju v lanskem letu so predstavile (z desne) vodja krške izpostave Ajpesa Marijana Maluc in področna svetovalka Martina Radej. (Foto: M. Ž.)

Krško - Posavske gospodarske družbe so lani dosegle zmerne rezultate in so tudi glede na to, da so skupno ustvarile za dva odstotka manj prihodkov kot leto prej, vseeno ugodni, saj so uspele izboljšati tako poslovni izid kot neto dodano vrednosti, je na današnji novinarski ocenila Marijana Malus, vodja krške izpostave Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes).

Posavske družbe so tako ustvarile slabe 4,2 milijardi evrov prihodkov, kar je, kot že zapisano, za dva odstotka nižji kot v letu 2018, medtem ko so se prihodki na ravni Slovenije za 4 odstotke povečali. Največ, 64 odst. prihodkov so ustvarile, družbe, ki delujejo na področju oskrbe z električno energijo, plinom in paro, ki pa so na drugi strani tudi za največ, in sicer za 121 milijonov evrov, zmanjšale prihodke. Najbolj, za 29 milijonov evrov, pa so prihodke povečale dejavnosti trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil.

Povečali so se prihodki, doseženi na domačem trgu, kjer so družbe dosegle 36 milijonov evrov oziroma za dva odstotka več prihodkov kot leto poprej, zmanjšali pa na tujem trgu, na trgu Evropske unije za osem odst. in na trgu izven Evropske unije en odstotek.

Čeprav je bila rast prihodkov posavskih družb negativna, so ustvarile za 106 milijonov neto čistega dobička, kar je za šest odstotkov več kot predlani, in za 600 milijonov evrov neto dodane vrednosti, kar je 12 odst. več. S slednjim so presegle tudi državno povprečje, ki je lani zraslo za 10 odstotkov.

Največ neto čistega dobička, 49 milijonov evrov, so ustvarile družbe, ki delujejo na področju oskrbe z električno energijo, plinom in paro, z 28 milijoni sledijo družbe predelovalne dejavnosti, 13 milijoni družbe dejavnosti trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil ter osem milijoni evri gradbene družbe. Vse dejavnosti so poslovale pozitivno, najbolj pa so neto poslovni izid izboljšale družbe dejavnosti trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil, in sicer za 17 odstotkov.

Največ neto dodane vrednosti, 198 milijonov evrov, so ustvarile družbe predelovalne dejavnosti, s 186 milijoni evrov pa jim sledi energetika.

Dvajset energetskih družb, ki so lani imele 1.177 zaposlenih, je ustvarilo 2,7 milijard evrov prihodkov ter 186 milijonov evrov neto dodane vrednosti oziroma 157.930 evrov neto dodane vrednosti na zaposlenega. Kljub štiri odstotnemu padcu prihodkov so predlanski neto poslovni izid izboljšale za štiri odstotke.

Po višini ustvarjenih prihodkov je sledila predelovalna dejavnost, kamor je sodilo 229 družb z 4.961 zaposlenimi, ki so ustvarili 671 milijonov evrov prihodkov in 198 milijonov neto dodane vrednosti. Večina družb je poslovala s čistim dobičkom v skupni vrednosti 32 milijonov evrov, hkrati pa je dejavnost beležila čisto izgubo v višini 4 milijone evrov oz. za pet odst. več kot leto prej.

375 milijonov evrov prihodkov pa so ustvarile družbe trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil. Tej je bilo 378, ugotovile pa so 54 milijonov neto dodane vrednosti in 13 milijonov neto čistega dobička, za 18 odst. višjega kot leto prej.

Podatke iz letnih poročil za leto 2019 je predložilo 1.948 podjetnikov Posavja. Pri tem je potrebno poudariti, da podjetniki, obdavčeni na podlagi dobička z upoštevanjem normiranih stroškov niso zavezani za predložitev letnih poročil.

Samostojni podjetniki v posavki regiji so poslovanje v letu 2019 zaključili s pozitivnim poslovnim izidom. 1.948 podjetnikov, ki so predložili letno poročilo, so skupaj ustvarili 239 milijonov evrov prihodkov (7 odst. več kot predlani) in izkazali 224 milijonov evrov odhodkov (8 odst. več) ter zabeležili 14 milijonov evrov neto podjetnikovega dohodka.

Posavske družbe so lani zaposlovale 12.076 ljudi, podjetniki pa 2154. Povprečna bruto plača v družbah je znašala 1.713 evrov in je bila za 68 evrov večja kot leto pred tem, sicer pa povprečno plačo slovenskih družb, ki je 1.714 evrov, presegajo le družbe v občini Krško. Povprečna bruto plača pri podjetnikih je znašala 1.146 evrov.

Zadruge oz. 21 zadrug, ki so v zaposlovale 161 ljudi, so lani ob nekaj manj kot 29,8 milijonih evrov prihodka, ustvarile neto čisto izgubo v znesku 107.000 evrov, kar je glede na prejšnja leta, kot so ugotavljali dobiček, velika razlika.

M. Ž.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava