Kdo bo skrbel za red? Inšpektorica ostala brez redarjev

7.7.2020 | 12:40

Nataša Rajak (foto: L. M.)

V MIR občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki dela le inšpektorica – Redar je dal odpoved, druga sodelavka na porodniškem dopustu – Nujen čim prejšnji razpis za redarja – Dela veliko – Lani za 22.000 evrov glob

Vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva (MIR) za občine Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki Nataša Rajak delo v lanskem letu ocenjuje kot uspešno. Upa, da bo tako tudi letos, čeprav so leto začeli s kadrovskimi težavami – zaradi porodniškega dopusta sodelavke ter nepričakovanega odhoda redarja je namreč aprila ostala sama.

»Res je, trenutno smo kadrovsko zelo podhranjeni, saj delam sama. Zato čim prej želim pomoč. Tako bo spet zagotovljen redarski in inšpekcijski nadzor, ki ga občine nujno potrebujejo,« pravi Nataša Rajak. Kolegica se s porodniškega dopusta vrne jeseni, a v vseh občinah ustanoviteljicah želijo novo zaposlitev še pred tem.

»Srečali smo se z župani ostalih občin in se poenotili, da iščemo novega občinskega redarja. Razpis je pripravljen, postopek bo stekel,« pravi Jože Simončič, župan Občine Šentjernej, kjer je sedež medobčinskega organa. Na vprašanje, zakaj do razpisa ni prišlo že prej – redar je odpoved delovnega razmerja podal že marca, sledil je enomesečni odpovedni rok – pove, da je bila takrat posebna situacija tako zaradi menjave župana kot zaradi epidemije koronavirusne bolezni.

IZKUŠEN REDAR

»Dela je po terenu res veliko, saj je veliko tudi težav: od parkiranja do okoljskih težav, izpustov fekalij v vodotoke, do raznih odpadkov, ki so tudi ekološko sporni. MIR ima sistemizirana tri delovna mesta, vendar se je tako izteklo. Na razpisu hočemo dobrega, usposobljenega človeka, če se le da takega, ki je že izkušen. Če dobimo novinca, bo usposabljanje trajalo vsaj eno leto,« pravi Simončič in dodaja, da če bi se vsi občani držali reda in pravil, redarjev ne bi potrebovali.

A realnost je drugačna. Kot pravi vodja MIR, so se ljudje v desetih letih obstoja te službe nanjo že navadili. »Vedno je želja posameznikov, da smo prisotni in da delamo, ali obratno – tisti, ki so obravnavani v postopku, niso naklonjeni našemu prihodu. Kdor dlje čaka na našo pomoč, je zdaj, ko sem ostala sama, malo slabe volje,« pravi Rajakova.

CESTE IN KOMUNALNI ODPADKI

V vseh štirih občinah je opaziti največ problematike na cestnem področju, tej sledi področje komunalnih odpadkov in nato področje nelegalnih gradenj enostavnih objektov, komunalnih odpadnih voda, vodovoda itd. Po besedah vodje inšpektorata in redarstva na cestnem področju izstopa zlasti neposekana vegetacija – lastniki dopuščajo razrast dreves, grmičevja in drugega zelenja v ceste, kar močno ovira udeležence v prometu, ki se izogibajo vejam in so zato lahko hitro na drugi strani voznega pasu. Na področju komunalnih odpadkov je še vedno veliko nepravilnega ločevanja, v zadnjem času zlasti v šentjernejskem koncu, kjer se na posameznih odjemnih mestih smeti nenormalno kopičijo.

»Vsaka občina nas potrebuje, vsaka ima bolj kritična področja. V Občini Šmarješke Toplice na primer zahtevajo našo intenzivno prisotnost v Klevevžu, v Kostanjevici na Krki naznanjajo željo, da se velikokrat pojavljamo na parkirišču za avtodome itd.,« pove Rajakova in poudari, da skušajo občanom čim bolj odpravljati težave.

KAJ PRAVIJO V OBČINAH

»Pri nas je trenutno največja težava Klevevž, kjer je obisk prevelik, mnogi se obnašajo neprimerno, zato postavljajo zapornice, sprejeli bomo odlok za poseben režim. A tu želimo poostrene nadzore redarstva, MIR pa je ostal brez redarjev in vodja sama seveda ne zmore pokrivati vseh štirih občin, čeprav dela odlično. Zato mora čim prej priti do nove zaposlitve, da bomo težave na terenu lahko reševali, kot je treba,« pravi župan Občine Šmarješke Toplice Marjan Hribar.

Z delom MIR so načeloma zadovoljni tudi v Občini Kostanjevica na Krki, »res pa je, da terensko pokrivajo zelo široko območje štirih občin soustanoviteljic, ki je zdaj v celoti na plečih vodje inšpektorata. V ta namen je bila v dogovoru vseh štirih županov spremenjena sistemizacija za izvedbo razpisa za novega višjega redarja, ki bi imel večje pristojnosti in več pooblastil,« pravi Judita Lajkovič, direktorica občinske uprave. Pove še, da na njihovem območju ne ugotavljajo večjih kršitev, »kar kaže na ozaveščenost občanov do odgovornega ravnanja. V tem letu imamo v proračunu za MIR namenjenih 17.496,24 evra.«

»V MIR imamo kadrovske težave že vseskozi. Tako pač je. Prihajalo je do porodniških dopustov, v preteklosti je bilo veliko tudi bolniških dopustov, manko se je kazal pri delovanju. Kadrovska okrepitev je nujna, saj je dela ogromno,« pove župan Občine Škocjan Jože Kapler. Ta služba občino letno stane dobrih 20 tisoč evrov.

Sicer pa Rajakova poudari, da so globe res zadnji mogoči prijem inšpektorja, da zavezanca prisilijo k določenemu opravilu. Da so vsi štirje župani občin ustanoviteljic naklonjeni takšnemu načinu delovanja, dokazujejo tudi številke – na ravni celotnega organa so v letu 2019 pobrali le 22 tisoč evrov kazni. Te gredo v občinski proračun. »Povečan priliv iz naslova glob pa je ravno zaradi komunalnih odpadkov. Lani smo izvedli izredno veliko prav tovrstnih nadzorov,« še pove Rajakova.

Članek je bil objavljen v 26. številki Dolenjskega lista 24. junija 2020

L. Markelj

Komentarji (3)

27d nazaj 5   (6)   (1)   OceniFranci D 
A so šli na tečaj lepega vedenja, olikanosti. ?
26d nazaj 7   (8)   (1)   OceniSaso Bursac 
Redar je verjetno dal odpoved, ker so ga najbrž fizično pritisnili, ker je šel vsem na živce. Greš na kavo in ti v roku pet minut v Šmarjeških Toplicah pride redar, ker nisi označil časa prihoda na parkirišču, kjer se je lahko prej parkiralo zastonj, zraven pa ni bilo oznake. Ko sem videl redarja, praktično takoj, ko je prišel, sem hitro pritekel do avta in mu rekel, kaj je zdaj to in da nisem vedel, da je tam zdaj takšen režim, ter ga vprašal, če lahko grem, je rekel, da je on že začel slikati in mrtev hladen nadaljeval s slikanjem. In mi dal globo 40 €. Moraš biti res človeški prasec, da si redar. Tu gre v veliki meri za inkasanstvo, bolj kot kakšno resno skrb za red pri parkiranju. Če bi vedel, bi napisal tisto uro prihoda, samo kaj, ko nisem vedel. V lokalu so mi rekli, da jih je že veliko plačalo, ker niso vedeli, sploh delavci, ki pridejo tam na malico. Jaz nisem bil nasilen, ker nisem takšen tip, ampak upam, da so ga kakšni drugi vzeli v roke, recimo kakšni Romi, in je zato dal odpoved. Upravičeno. Plačal je kazen za vse zlo, ki ga je povzročil drugim ljudem. Podobno bi se lahko zgodilo tudi kakšnim novomeškim policistom, ki so še stokrat hujši, sploh tistim, ki so namerno pokvarjeni. Najboljše je, da da odpoved tudi ta inšpektorica in se ta inšpektorat lepo zapre, ker itak ni od nobene koristi.
25d nazaj 6   (6)   (0)   OceniTine Bine 
Eno leto traja usposabljanje, pa niste uspeli naučiti redarja razlike med ustavitvijo vozila in parkiranjem vozila?!? Predvidevam, da usposabljanje ni bilo izvedeno ustrezno in bi moral oditi tisti, ki je usposabljal in ne redar, saj je eno leto nekdo zapravljal naš, občinski denar oziroma sredstva. Moj primer: Sedel sem v vozilu na parkirišču, čakal ženo, ki je šla v trgovino in redar mi reče, naj označim kdaj sem prišel ali pa mi bo napisal kazen?!?

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava