Komunalno blato - Cene so se podvojile

8.7.2020 | 19:00

Marko Kljun: »Na cene ustanovitelj in izvajalec javne službe ne moreta (veliko) vplivati.« (Foto: M. G.)

Kočevje - Javno podjetje Komunala Kočevje, ki s čiščenjem odpadnih voda oskrbuje približno deset tisoč uporabnikov, 1972 greznic in 67 malih komunalnih čistilnih naprav, na javno kanalizacijsko omrežje pa je priključenih 2320 objektov, dviguje cene čiščenja odpadnih voda in zbiranja komunalnih odpadkov.

Izračun na komunalnih položnicah bo višji zaradi rasti minimalne plače, stroškov elektrike in drugih obratovalnih stroškov. Pri porabi 3,5 kubičnega metra vode na osebo bo štiričlanska družina na mesec za čiščenje voda plačala približno pol evra več kot do zdaj, del položnice, ki se nanaša na odpadke, bo za štiričlansko družino višji za približno 3,5 evra na mesec.

Pri tem je direktor komunale Marko Kljun najdlje odstiral težavo, s katero se v zadnjem letu srečujejo vsa sorodna slovenska podjetja – oddajo komunalnega blata, poltrdega odpadka, ki nastane pri čiščenju odpadne vode v čistilni napravi. »Ko so se pri drugih že kopičile zaloge zaradi ustavitve odvoza in sežiga na Madžarskem, saj je bila pri sosedih ta storitev veliko cenejša kot pri nas, konkretnih težav še nismo občutili, saj smo imeli izbranega izvajalca (podjetje Saubermacher Slovenija), ki je v skladu s sklenjenim okvirnim sporazumom vse do marca letos poskrbel za prevzem vseh količin. Od takrat blato prevzema podjetje Cerod, d. o. o., iz Novega mesta,« je kronologijo predkoronskih razmer opisal Kljun in iz mape potegnil primerjalni cenik, ki ni presenetil le njega. Cene storitve so se namreč z 98,50 evra zvišale na kar 192 evra na tono, kar pomeni, da se bodo na letni ravni z drugimi že omenjenimi izdatki stroški poslovanja povečali za 170.000 evrov. Okvirni sporazum s prevzemnikom je sklenjen za obdobje enega leta, gibanje cen na trgu blata iz čistilnih naprav pa je nepredvidljivo in je glede na pretekle trende pričakovati zvišanje, a takšnih, v nebo vpijočih sprememb, kot se je zgodila letos, v kratkem ne pričakuje. Nepredvidljiv strošek, ki ga krijejo uporabniki, so tudi okvare na kanalizacijski infrastrukturi, ki so predvsem posledica neodgovornega ravnanja uporabnikov, saj v odtokih in straniščnih školjkah prepogosto končajo hrana, brisače, krpe, higienski vložki ... a se cena na odvajanju odpadnih voda ne spreminja. Količina nastalega blata niha in je odvisna od stopnje osušenosti, količine padavin, števila priključenih uporabnikov in še česa.

Kljun je še dejal, da je odlagališče v Mozlju fizično in pravno zaprto in ne obratuje. Izvajajo se samo vzdrževalna dela po zaprtju. Vsa površina je ustrezno urejena in zdaj daje videz običajnega »grička«. Obratuje samo še zbirni center za uporabnike, kompostarna in skladiščni ter pretovorni del.

Članek je bil objavljen v 26. številki Dolenjskega lista 24. junija 2020

M. Glavonjić

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava