Skupina Krka s krepko rastjo dobička, za tretjino višja dividenda

9.7.2020 | 14:25

Jože Colarič (Foto: B. B.)

Novo mesto - Skupina Krka je po predhodni oceni v prvi polovici leta zabeležila 803,8 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je šest odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček je povečala za 15 odstotkov na 160,3 milijona evrov, je danes objavila Krka.

Na tujem rast ...

Po prodaji največja regija v skupini je bila vzhodna Evropa, kjer so prodali za 271,7,2 milijona evrov izdelkov in storitev, kar je osem odstotkov več kot v prvih šestih mesecih lanskega leta. V Rusiji, ki za Krko predstavlja največji posamični trg, so pridali za 180,2 milijona evrov izdelkov, kar na letni ravni prav tako predstavlja osemodstotno rast.

Rast prodaje so zabeležili tudi na večini ostalih trgov na območju vzhodne Evrope in srednje Azije je novomeški farmacevt beležil rast.

... doma padec zaradi vpliva epidemije na zdravilišča

Na domačem slovenskem trgu so zabeleži 15-odstotni padec prodaje izdelkov in storitev; prodali so jih za 38,3 milijona evrov. V Krki padec pripisujejo zmanjšanju prodaje zdraviliško-turističnih storitev za 46 odstotkov zaradi vpliva pandemije covida-19. Prodaja na slovenskem trgu sicer v skupini predstavlja 4,8-odstotni delež.

V šestih mesecih je Krka prodala za 753,2 milijona evrov izdelkov za humano uporabo, od tega za 691,7 milijona evrov zdravil na recept in za 61,5 milijona evrov brez recepta. Prodaja prvih je zrasla za osem odstotkov, prodaja zdravil brez recepta pa je bila nižja za dva odstotka.

O rezultatih na današnji skupščini

Ocenjeni dobiček iz poslovanja (EBIT) skupine Krka je v prvi polovici leta znašal 216,7 milijona evrov, kar je 40 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju, ocenjeni dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) pa je bil višji za 30 odstotkov in je znašal 273 milijona evrov.

Preliminarne podatke o poslovanju v prvem polletju je na današnji skupščini predstavil predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič. V sporočilu za javnost, ki ga Krka objavila na spletni strani Ljubljanske borze, je družba še navedla, da letos načrtujejo prodajo v višini 1,52 milijarde evrov, čisti dobiček pa naj bi se ustavil pri dobrih 210 milijonih evrov.

Skupina namerava za vlaganja, predvsem za povečanje in posodobitev proizvodnih zmogljivosti in infrastrukture, nameniti 134 milijona evrov, za raziskave in razvoj pa nameravajo nameniti 10 odstotkov prihodkov od prodaje.

Podrobnosti kazalcev Krkinega poslovanja najdete spodaj v priponki.

Dodano ob 15.25:

Delničarji Krke so na današnji skupščini potrdili sklep o izplačilu dividend v višini 4,25 evra bruto na delnico, kar je za tretjino več kot lani. Imenovali pa o tudi štiri nove nadzornike. Po nasprotnem predlogu Slovenskega državnega holdinga je eden od njih tudi ekonomist Matej Lahovnik, poroča STA.

Delničarji so tako potrdili, da se od bilančnega dobička za lani v višini 270,87 milijona evrov za dividende nameni 133,27 milijona evrov oziroma 4,25 evra bruto na delnico, medtem ko je bila lani dividenda 3,20 evra. Prav tako pa je skupščina sklenila, da se po 68,8 milijona evrov nameni za druge rezerve iz dobička in za prenos v naslednje leto.

Dividende bodo delničarjem začeli izplačevati 23. julija, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi na dan 22. julij, so po skupščini sporočili iz Krke.

Skupščina je potrdila tudi sklep o podelitvi pooblastila upravi družbe za pridobivanje in odsvojitev lastnih delnic. Upravo so za naslednjih 36 mesecev pooblastili, da lahko pridobiva lastne delnice, vendar skupni delež vseh lastnih delnic ne sme preseči 10 odstotkov osnovnega kapitala družbe, torej 3.279.344 delnic družbe. Skupni delež vključuje tudi delnice, ki jih ima družba že v lasti.

Lastne delnice lahko družba pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, in sicer po vsakokratni tržni ceni. Lastne delnice lahko pridobiva tudi zunaj organiziranega trga vrednostnih papirjev.

Skupščina je imenovala tudi štiri nove nadzornike. S sklicem skupščine so bili za imenovanje v devetčlanski nadzorni svet predlagani obstoječi nadzorniki Julijana Kristl, Boris Žnidarič in Jože Mermal - ta trenutno tudi predseduje nadzornemu svetu, kot novo ime pa je bil predlagan Peter Filipič.

Vendar pa je Slovenski državni holding (SDH), kot so povzeli v Društvu Mali delničarji Slovenije (MDS), na skupščini podal nasprotni predlog, s katerim je namesto Filipčiča predlagal ekonomista Lahovnika, ki je bil v zadnjem času v javnosti znan predvsem kot vodja svetovalne skupine vlade za pripravo protikoronskih ukrepov. Tako so bili za petletno mandatno obdobje izvoljeni Kristlova, Žnidarič, Mermal in Lahovnik.

M. K.; STA

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava