Subvencioniraje malih čistilnih naprav; pričakovali večji odziv

10.7.2020 | 08:45

Dolina Straže (Foto: arhiv DL)

Straža - Občina Straža od leta 2016 vsako leto objavlja javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) ter hišnih črpališč za komunalne odpadne vode. Vsako leto temu namenjajo nekaj manj sredstev, saj ta zaradi majhnega interesa ostajajo neporabljena.

Prva leta je bilo tako na voljo po 25.000 evrov, nato 15.000 in letos le še 10.000 evrov. Razpis je objavljen po sprejetju vsakoletnega proračuna praviloma na začetku leta in je odprt vse proračunsko leto. S subvencioniranjem nakupa in vgradnje MKČN in hišnega črpališča želi občina spodbuditi lastnike objektov k ureditvi odvajanja komunalnih odpadnih voda in pospešiti reševanje tega, saj se rok za ureditev odvajanja odpadnih voda nezadržno približuje. Lastniki obstoječih objektov, ki še nimajo urejenega odvajanja komunalnih odpadnih voda skladno z uredbo, bodo morali odvajanje urediti do konca leta 2021.

»Do sredstev za nakup in vgradnjo MKČN so upravičeni lastniki obstoječih objektov v občini Straža, ki imajo v občini stalno prebivališče in katerih objekti so na območjih, kjer ni in ne bo zgrajena javna kanalizacija. To so območja razpršene pozidave, kjer gradnja javne kanalizacije ekonomsko ni upravičena. Do denarja za nakup in gradnjo hišnega črpališča pa so upravičeni lastniki obstoječih objektov v občini in stalnim prebivališčem v občini v primeru, ko objekta ni mogoče priključiti na javno kanalizacijo z gravitacijskim priključkom,« je pojasnil Matjaž Petruna iz občinske uprave in dodal, da je za MKČN mogoče pridobiti do 1000 evrov subvencije, pri čemer investitor ne plača komunalnega prispevka, za hišno črpališče pa do 1500 evrov subvencije, vendar mora investitor predhodno podati vlogo za odmero komunalnega prispevka in ga tudi plačati.

V letu 2016 je subvencijo prejelo šest upravičencev, leto pozneje trije, v letu 2018 sedem, lani štirje in letos za zdaj en upravičenec. »V občinski upravi smo vsekakor pričakovali večji odziv na javni razpis,« je poudaril Petruna, ki meni, da investitorji zavlačujejo z urejanjem odvajanja odpadnih voda, ker menijo, da se bo rok za ureditev ponovno podaljšal tako kot leta 2017. Investicija jim po njegovem predstavlja le neki »nebodigatreba« strošek, ne zavedajo pa se, je izpostavil, da njihove komunalne odpadne vode tečejo neprečiščene v vodotoke in podtalnico.

Članek je bil objavljen v 27. številki Dolenjskega lista 2. julija 2020

M. Žnidaršič

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava