Krška nuklearka presegla načrte; med korono 'požrtvovalno in profesionalno'

22.7.2020 | 08:20

Foto: NEK

Krško - Nuklearna elektrarna Krško (Nek) je ob proizvodnji 5,53 teravatne ure električne energije, kar je več od načrtovanih 5,43 teravatne ure, in ob 628 zaposlenih v preteklem remontnem letu ustvarila nekaj manj kot 174,21 milijona prihodka in hkrati enak odhodek. Ob izpolnjevanju vseh varnostnih kazalcev in zahtev je obratovala zanesljivo in stabilno.

Kot navaja poročilo Neka za preteklo leto, je ta s preseženo načrtovano proizvodnjo električne energije, obratovanjem brez nenačrtovane zaustavitve in rednim remontom, končanem v zadanem 28-dnevnem roku, vnovič potrdila visoko zanesljivost in predvidljivost obratovanja.

V najvišjem razredu obratujočih evropskih jedrskih elektrarn

Velik dosežek je tudi vnovična uvrstitev Neka v najvišji razred obratujočih evropskih jedrskih elektrarn po koncu obsežnega varnostnega pregleda, ki ga je opravilo Svetovno združenje operaterjev jedrskih elektrarn WANO.

V Neku so med 1. in 29. oktobrom lani opravili "zahteven" redni remont, ki je bil najkrajši od njenega prehoda na 18-mesečni gorivni cikel. V dobrih 28 dneh so sicer končali deset projektnih sprememb. Med najpomembnejšimi poročilo navaja vgradnjo cevovodov, ventilov in črpalk v okviru projekta alternativnega hlajenja reaktorskega hladilnega sistema in reaktorske zgradbe.

Navaja še zamenjavo transformatorja T3 in regulatorja napetosti, izgradnjo povezovalnega cevovoda med visokotlačno turbino in izločevalniki ter pregrelniki vlage.

Glede pridobivanja dovoljenj za umestitev suhega skladišča izrabljenega goriva na območju Neka so potekale številne dejavnosti za spremembo in dopolnitev ureditvenega načrta Neka, ki bodo podlaga za pridobitev integralnega gradbenega dovoljenja.

Na področju pripravljenosti za primer izrednega dogodka so v Neku lani izvedli več urjenj in po načrtu zaščite in reševanja dve večji vaji. Zunanja certifikacijska organizacija pa je uspešno opravila kontrolno presojo sistema ravnanja z okoljem skladno s standardom ISO in sistema varnosti in zdravja pri delu. Presojevalci so sicer odkrili vrsto dobrih rešitev, niso pa odkrili neskladij, poudarja poročilo.

Letos brez remonta

Sicer pa so v Neku za letos, ko nimajo remonta, napovedali proizvodnjo nekaj manj kot 5,96 teravatne ure električne energije, kar po njihovem pomeni stabilno vsakodnevno obratovanje elektrarne.

Ob tem je za izpolnitev upravnih zahtev in zagotovitev dolgoročnega obratovanja pomembno nadaljevanje in dokončanje projektov programa nadgradnje varnosti, ki bo Nek po varnostnih merilih postavil ob bok novim elektrarnam. Prizadevali si bodo tudi za stroškovno učinkovitost, ki bo ohranila njihovo konkurenčnost, so dodali.

Nuklearkino poročilo še med drugim navaja, da so zaposleni v Neku, kot tudi v celotni energetiki, med epidemijo novega koronavirusa sredi ene največjih preizkušenj zdajšnje generacije in da v teh "zahtevnih razmerah izkazujejo visoko stopnjo požrtvovalnosti in profesionalnosti".

"Čvrsto verjamemo, da bomo uspešno premagali tudi te izzive," je zatrdilo nuklearkino vodstvo.

STA

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava