Kje bodo bone unovčili župani?

27.7.2020 | 14:30

Alojzij Kastelic

Andrej Kavšek

Blaž Milavec

Darko Zevnik

Fanci Vovk

Gregor Macedoni

Jože Simončič

Miran Stanko

Samo Pogorelc

Srečko Ocvirk

Vladimir Prebilič

Kako bodo naši župani izkoristili turistične bone? Bodo z njimi podprli lokalne ponudnike? Kje običajno letujejo in ali bo korona vplivala na njihove odločitve o dopustih v prihodnje? To so bila vprašanja, ki smo jih zastavili nekaterim županom na Dolenjskem, v Posavju, Beli krajini in na Kočevsko-Ribniškem. Večina jih bo podarjeni bon izkoristila, a skoraj nihče še ne ve, kje in kdaj.

»Kako, če sploh, bomo bone izkoristili, se z družino še nismo odločili. Sam se sicer bolj nagibam k temu, da slovenske turistične ponudnike podprem kar brez bona,« pravi župan Občine Kočevje Vladimir Prebilič. Ker je trenutna situacija precej negotova, nameravajo julij preživeti večinoma doma. Lepe dneve vsako leto izkoristijo za izlete po Sloveniji, radi pa obiščejo tudi zgodovinske in kulturne znamenitosti drugod po Evropi. Ker so bili lani v Prekmurju, se letos nagibajo k temu, da bi obiskali Koroško. Če bo mogoče in varno, bodo del dopusta preživeli tudi v družinski počitniški hišici na Krku, kjer običajno dopustujejo. »Vsekakor nas je novi koronavirus opozoril na tveganja v vsakdanjem življenju,« pravi Prebilič in dodaja, da je sam pri vseh aktivnostih še previdnejši kot prej, ne toliko zaradi sebe, temveč zaradi drugih, predvsem bolj rizičnih skupin. Turistične bone pozdravlja kot dobrodošlo pomoč slovenskemu turizmu, predvsem pa meni, da je to priložnost za promocijo domačim gostom, da bolje spoznamo svojo domovino in njene lepote. »Kot kaže, so v tej luči boni že uspešni,« pravi in dodaja, da upa, da se bodo rezultati poznali tudi v prihodnjih letih, torej da bomo več časa in sredstev namenili turizmu doma.

ŠE NE VEDO

Če bo bon izkoristil, tudi župan Občine Sodražica Blaž Milavec še ne ve. Če ga bo, ga bo izven turistične sezone in bo del njegovega dopusta. »Imamo dosti dela, zato bo preko poletja malo možnosti za oddih,« pojasnjuje. Običajno gre na dopust za teden dni na morje, na Hrvaško, ob koncih tedna kam po Sloveniji, predvsem v gore ali na kakšno turistično kmetijo. Tako bo, če se bo le dalo, izkoristil tudi turistični bon. »Ne bomo pa šli kam v Prekmurje, ampak bomo ostali bolj lokalno, na Dolenjskem,« pravi. Če se zadeve s koronavirusom ne bodo umirile, bodo prihodnje leto ostali doma in morda dopust vsaj delno izkoristili pri slovenskih ponudnikih, če pa se bodo razmere umirile, svojih navad glede dopusta ne bo spreminjal. »Boni so dobra stvar. Večina jih bo izkoristila. Izkoristil jih bo tudi marsikdo, ki drugače ne bi šel na dopust, pa tudi marsikdo, ki je prej dopustoval drugje, bo sedaj v Sloveniji,« je dejal.

Tudi župan Ribnice Samo Pogorelc o bonih še ni veliko razmišljal. »Preprosto ni bilo časa,« pravi. Če mu bo čas dopuščal, bo obiskal hribe. »Lokalne ponudnike običajno podprem, ko gostim različne obiske. Zagotovo jih bomo tudi skozi prireditve, takoj po koroni,« je dejal o tem, da turističnega bona, če ga sploh bo, ne bo unovčil v lokalnem okolju, ampak na območju Bohinja. Bohinjsko jezero in hribe, kakor tudi našo obalo in toplice, zelo rad obišče, kadar mu čas dopušča. »Glede na moj dopust v preteklosti niti ne bo nekega vpliva korone. Vsekakor bom tudi v prihodnje dopustoval v naši prelepi Sloveniji,« je dejal in dodal, da pa je, preden je nastopil županski mandat, letoval predvsem v Turčiji, Egiptu, Tuniziji, Bolgariji in kdaj pa kdaj tudi na Hrvaškem. Za bone meni, da so dober ukrep. »Vsi potrebujemo dopust, saj je to čas, ko si napolnimo baterije. Za turizem bo to vsaj delni obliž na izpad, ki se ga vsekakor že čuti,« je dejal.

ŽE VEDO

Med tistimi, ki že vedo, kje in kdaj bodo porabili bone, je župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic. Za turistične bone bo odšel v začetku oktobra v Moravske Toplice. Ko smo mu poslali svoja vprašanja, je bil ravno na dopustu, zato bodo dnevi v Moravskih Toplicah zanj dodaten oddih. Običajno dopustuje v Novalji na Pagu, kjer ima apartma, koronakriza pa na njegov dopust v prihodnje ne bo bistveno vplivala. »Sem ljubitelj morja, in če si to priznamo ali ne, najlepše imajo Hrvati,« je dejal. Bodo pa turistični boni po njegovi oceni dolgoročno vplivali na navade Slovencev. Sam je med tistimi, ki večkrat »kam zaide« in morda bodo tudi drugi še večkrat naredili tako. »Za turizem je to najboljša pomoč. Absolutno pravično pa ne bi nikoli,« je dejal in dodal, da od te pomoči Ljubljana verjetno ne bo dobila veliko oziroma ne toliko kot denimo obmorski kraji, kraji s toplicami, jezeri.

»Večji del bonov bomo porabili za družinski obisk Goriških brd, ki ga bomo združili z udeležbo na nečakovi poroki. Glede preostanka se bomo odločili za sproti,« pravi župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni. Ker se radi zadržujejo na Kolpi, bodo podpirali predvsem lokalne ponudnike v sosednih občinah, kakšen dan pa si bodo vzeli tudi za odkrivanje lokalnih lepot. Običajno dopustujejo na morju, del počitnic pa preživijo tudi ob Kolpi in v planinah. »Glede na letošnjo situacijo, bo del dopusta zagotovo potrebno prilagoditi trenutnim razmeram, v kolikšni meri, pa bo odvisno od zaostrovanja razmer zaradi covida-19. Kako bo vplivala na dopustovanje, bomo občutili v sledečih tednih, vsekakor pa se bomo situaciji prilagodili in potrudili, da bo dopust, ne glede na to, kje bo naša destinacija, sproščen in miren,« pravi. Boni so, kot pravi, učinkovit ukrep, ki bo gotovo pomagal pri omilitvi posledic epidemije covid-19 na slovenski turizem, posledično pa tudi pozitivno vplival na odkrivanje številnih lepot in odličnih turističnih produktov široko po Sloveniji.

V LOKALNEM OKOLJU

Nekje ob Kolpi namerava bone izkoristiti tudi župan Občine Črnomelj Andrej Kavšek. »Ker bi rad porabil bone v lokalnem okolju in so ponudniki kar zasedeni, se bom časovno prilagodil glede na razpoložljivost kapacitet,« pravi in dodaja, da bo to del njegovega glavnega dopusta. Na dopust gredo običajno malo na morje, del pa ga izkoristijo v Sloveniji. Tako bo tudi letos. »Verjetno bomo za kakšno leto navade prilagodili, dokler se ne prekuži večina populacije. Potem pa glede na možnosti po starem,« pravi. Boni so po njegovem korak v pravo smer, ki bo spodbudil predvsem dopustovanje Slovencev doma, kar je zelo pomembno. »Ponovno bomo odkrili Slovenijo in ugotovili, da je vsaj tako lepa kot druge dežele, če ne še lepša,« pravi in dodaja, da je prepotoval cel svet, z izjemo Afrike, in lahko reče, da se mu je vedno znova potrdilo, da zna biti povsod lepo, a v Sloveniji je najlepše.

Tudi župan Občine Metlika Darko Zevnik pravi, da razmišljajo tudi o lokalnih ponudnikih, odločitev pa bodo sprejeli glede na čas in zasedenost. Bone bo izkoristil v jesenskem času. »Lokacije si še nismo izbrali, bo pa to podaljšan vikend,« je povedal. Praviloma dopustuje na hrvaški obali, o vplivu koronavirusa na dopustovanje v prihodnje pa pravi, da se bodo vzorci dopustovanja vsekakor spreminjali, kako, pa bo pretežno odvisno od razvoja covida 19. »Zaenkrat lahko uvedbo turističnih bonov ocenim pozitivno, poskrbeti je potrebno samo za varno porazdelitev uporabe bonov, saj trenutni naval na slovensko obalo ni ravno najboljši glede možnosti širjenja okužb,« je povedal.

JESENI

Župan Občine Dolenjske Toplice Franc Vovk namerava bon izkoristiti morda, kot pravi, v začetku jeseni. »Dopusta nikoli ne izkoristim v celoti, zato bo to del mojega kratkega oddiha,« je povedal. Na vprašanje, ali bo z bonom podprl lokalne ponudnike odgovarja, da je Slovenija tako majhna, da lahko govorimo o lokalnih ponudnikih kjer koli na njenem območju. Tudi za dopust še nima načrtov. Do sedaj je tisto malo dopusta, kar ga je izkoristil, porabil za kakšen dan na morju v Sloveniji ali na Hrvaškem. »Letos pa morda kombinacija morja in Prekmurja,« pravi in dodaja, da glede na njegov dosedanji način dopustovanja ni potrebe, da bi ga zaradi korone spreminjal. Bone ocenjuje kot dobro potezo, spodbudno za slovenski turizem, meni pa, da bo morda le slaba polovica upravičencev izkoristila to možnost.

Nasprotno, in sicer da bo večina Slovencev to priložnost izkoristila, pa meni župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk, ki sicer še ne ve, ne kje in ne kdaj bo bon unovčil, ve pa, da to zagotovo ne bo poleti, ampak jeseni. Tudi letošnjega dopusta še ni načrtoval, ga pa, ker rad spoznava nove kraje in ljudi, skuša preživeti vedno drugje, in sicer praviloma po Sloveniji. Na dopust gre rad večkrat za krajši čas in svojih navad v prihodnje ne namerava spreminjati. »Nekoliko vpliva na preživljanje prostih dni, ne pa drastično,« pravi o koroni. Bone ocenjuje kot zelo pozitivno potezo z več vidikov. Po eni strani je to podpora turizmu kot gospodarski dejavnosti, po drugi pa spodbuda Slovencem, »da bomo videli, da imamo lepo deželo, v kateri lahko preživijo lep dopust«.

NAJBOLJ VARNO DOMA

»Bone imava z ženo namen izkoristiti. Rada kampirava, zato bova odšla v enega ali več kampov v Sloveniji. Predvsem na območju Gorenjske in Pomurja. Terminsko nekje do konca septembra,« pravi župan Občine Krško Miran Stanko. To naj bi bil del rednega dopusta, ki pa ga koristita v več delih, običajno v podaljšanih koncih tedna. »Lokalni ponudniki ne nudijo teh storitev, razen Čateških toplic, ki pa so preblizu in ne pomenijo odmika iz vsakdanjosti,« pravi Stanko in dodaja, da običajno kampirajo v Pomurju in na obali Istre, zaradi korone pa ne namerava spreminjati svojih navad dopustovanja. »Po koroni bo spet neki nov virus in za njim spet drugi. Prilagajati se bomo morali oviram, ki nastajajo naravno ali umetno, vendar pa ne moremo nehati živeti. Oviro bo prav gotovo postavljala tudi ekonomska situacija, ki bo posledica ukrepov proti koroni. Čim bo podana možnost za običajno dopustovanje, jo nameravam izkoristiti,« pravi. Prepričan je, da vsi boni ne bodo izkoriščeni, ker mnogi ne bodo šli na dopust, ker tudi sicer ne gredo, je pa to poleg velikih investicij, kot pravi, smiseln ukrep za ohranitev gospodarstva.

»Bon bom vsekakor izkoristil, od vremena in zdravstvenih razmer pa bo odvisno, ali bo to na slovenski obali ali pa na kateri od turističnih kmetij v naših planinah,« pa pravi župan Občine Šentjernej Jože Simončič. O dodatnem dopustu ne razmišlja, saj ima, ker je župan šele nekaj mesecev, polne roke dela. Zato bo tudi njegov dopust, ki običajno vključuje več lokacij – dopust ob morju kombinira z obiski domačih gostiln in turističnih kmetij, dopust v hribih pa z nočitvami na turističnih kmetijah, lokalno kulinariko ter obiski lokalnih znamenitosti in lokalnih prireditev – letos bolj kratek. Kot zagovornik zdrave kmečke pameti in odgovornega ravnanja meni, da moramo v trenutnih razmerah vsi ravnati v skladu s smernicami stroke. »Najbolj lepo in varno se v teh razmerah počutim med domačimi ljudmi, ki jih poznam in jim zaupam,« pravi in dodaja, da tudi sicer vedno raje dopustuje v Sloveniji, saj imamo zelo kakovostno in pestro ponudbo ter zelo prijazne ter gostoljubne ljudi. Turistične bone pozdravlja, češ da pozitivno vplivajo na dvig domače potrošnje, obenem pa tudi na bolj pozitivno razpoloženje v družbi.

Članek je bil objavljen v 29. številki Dolenjskega lista 16. julija 2020

M. Leskovšek Svete

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava