Začela se bo gradnja pete faze kanalizacije v Stični

7.8.2020 | 18:00

Neurje konec julija je poškodovalo tudi grobišča na pokopališču v Stični. (vse fotografije: Občina Ivančna Gorica)

S podpisa pogodbe

Tu se bo gradila kanalizacija ...

Ivančna Gorica - Ivanški župan Dušan Strnad, direktor Komunalnih gradenj Grosuplje Viktor Dolinšek in direktor Javnega komunalnega podjetja Grosuplje Stane Stopar so podpisali gradbeno pogodbo za izgradnjo kanalizacije Stična 5. faza. Gre za izgradnjo v naselju Stična, natančneje na območju zaselka stanovanjskih objektov nad kulturnim domom in športnim igriščem, ki še ni opremljeno s kanalizacijskim sistemom, sporočajo iz občine.

Gre za izgradnjo kanalizacijskega omrežja za odvajanje odpadne vode v dolžini okrog 750 metrov in sočasno izgradnjo meteornega dela kanalizacije v dolžini 500 metrov. Vrednost del znaša nekaj manj kot pol milijona evrov, končana morajo biti do konca tega leta.

Projekt je zahteven

Direktor izvajalskega podjetja Komunalne gradnje Grosuplje Viktor Dolinšek je ob podpisu pogodbe povedal, da gre zaradi posebnih kamenin in ozkega prostora v naselju za zahteven projekt.

Kot partner s Komunalnimi gradnjami pri javnem naročilu sodeluje Javno komunalno podjetje Grosuplje, ki je tudi izvajalec obveznih gospodarskih javnih služb na območju občine Ivančna Gorica. V skupnem projektu so že sodelovali pri izgradnji kanalizacije v Višnji Gori in vodovodnega sistema na Leskovški planoti.

Neurje pred kratkim naredilo veliko škode

Po besedah župana Dušana Strnada je po izgradnji pete faze v načrtu še en krak kanalizacije. S tem bo Stična v celoti opremljena s komunalnimi vodi. Z izbranima izvajalskima podjetjema ima dobre izkušnje, zato večjih zapletov ne pričakuje. Povedal je še, da je nedavno neurje pokazalo, da je Stična občutljiva tudi na padavinske meteorne vode. Prav zato se že pri tej izgradnji sočasno z izgradnjo kanalizacije veliko pozornosti daje tudi njim, še pravijo na ivanški občini.

M. K.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava