Septembra spet vsi v šolske klopi

27.8.2020 | 17:00

Šolski hodniki bodo v novem šolskem letu med odmori samevali. (Foto: M. L.-S.)

V začetku prihodnjega tedna bo tudi uradno konec letošnjih poletnih šolskih počitnic in začelo se bo novo šolsko leto. Po tednih negotovosti, kako bo letos potekal pouk, je danes znano: če se epidemiološka slika do konca tega meseca ne bo bistveno spremenila oziroma če bo ostala približno enaka, kot je bila pred dobrim tednom dni, bo več kot četrt milijona slovenskih učencev in dijakov 1. septembra sedlo v šolske klopi – tako kot vsako šolsko leto, le da bo letos zaradi covida-19 treba dosledno upoštevati epidemiološke zaščitne ukrepe.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je na 6. konferenci ravnateljic in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki je v organizaciji zavoda za šolstvo letos zaradi omejitev, ki spremljajo epidemijo koronavirusa, potekala kar tri dni, prejšnji teden povedala, da kaže, da se bodo lahko s 1. septembrom v šole vrnili varno vsi, osnovnošolci in dijaki, a v skladu s priporočili NIJZ.

Vračanje v šole bo predvidoma potekalo po »zelenem« modelu B z zaščitnimi ukrepi, po katerem je izvajanje pouka in drugih dejavnosti predvideno v skladu z omejitvami, ki jih določa NIJZ. Po tem modelu šola organizacijo dela pripravi tako, da pouk poteka po urniku, ki v največji možni meri preprečuje mešanje učencev med seboj, učenci pa med odmori ostajajo v učilnicah. Šola določi tudi sistem prihajanja in odhajanja učencev v šolo in iz šole, izvajanje šolske prehrane, evidentiranje učencev pri obveznih oziroma neobveznih izbirnih predmetih, način izvajanja jutranjega varstva, podaljšanega bivanja in omejitev pri izvajanju interesnih dejavnosti, določi pa tudi protokol za razkuževanje in vzdrževanje higiene.

Na ministrstvu so sicer pripravili štiri modele vračanja v šole. Po modelu A se vsi učenci izobražujejo v šoli, po modelu B se vsi učenci izobražujejo v šoli, a v skladu s priporočili NIJZ, po modelu C se učenci v nižjih razredih izobražujejo v šoli, učenci od 5. do 9. razreda pa na daljavo, po modelu D pa se vsi učenci izobražujejo na daljavo.

Kot je povedala ministrica o izbranem modelu vračanja v šole in varnosti otrok v času možnosti okužbe s koronavirusom, je naloga, da v danih razmerah poiščejo in zagotovijo najbolj optimalne pogoje za izvedbo varnega in zdravega pouka, ne samo ministrstva, Zavoda za šolstvo, Nacionalnega inštituta za javno zdravje in šol, ampak tudi staršev in otrok. Pozvala je, naj v šolo hodijo le zdravi učenci in učitelji.

ZADOVOLJNI, VENDAR…

Učitelji in ravnatelji tako osnovnih kot srednjih šol so že nekaj časa zagovarjali stališče, da se novo šolsko leto ne sme začeti z zamikom, ampak 1. septembra, ter da se morajo učenci vrniti v šole, in sicer vsi.

Kot pravi ravnatelj kočevske osnovne šole Zbora odposlancev Peter Pirc, je s tem, da se bodo s 1. septembrom vrnili v šolo vsi učenci in učitelji, zelo zadovoljen, ker je gotovo potrebno sobivati z virusom, ki se ne bo umaknil še nekaj časa. »Šola je šola in le-ta se lahko izvaja le v zato ustanovljenih zavodih, ob sobivanju in druženju otrok. Vse to se je dodobra dokazalo v času karantene. Z vidika učencev je najboljše, da se v šolo vrnejo vsi,« pravi in v isti sapi opozarja, da je NIJZ s svojimi priporočili »v določenih segmentih popolnoma nepovezan z bivanjsko sliko v šoli in z organizacijo jutranjega varstva, podaljšanega bivanja in prevozov.«

Glede prevozov, kot pravi, je še veliko nedorečenega. »Direktorica Nomaga ta torek še ni imela priporočil. Trenutno velja, da naj bi bilo v avtobusu s 50 sedeži, 40 otrok.« Če bodo priporočila preveč rigorozna – nekaj časa se je omenjalo število 17 otrok na avtobus – jih prevozniki preprosto ne bodo mogli spoštovati, ker nimajo dovolj avtobusov, opozarja Pirc.

Največ težav s spoštovanjem priporočil NIJZ bodo imeli z jutranjim varstvom (JUV) in podaljšanim bivanjem (OPB). »Pouk se bo seveda speljal po priporočilih, JUV in OPB pa se bo moral izvajati z mešanjem skupin. Tako to je in to je jasno vsem,« pravi Pirc.

MASKE ZA STAREJŠE OD 12 LET

Po priporočilih naj bi maske v šolskem okolju ostale. Priporočena meja za nošenje mask je 12 let. »Pri nas jih bodo imeli učenci od 6. do 9. razreda,« pravi Pirc in dodaja, da bo tako v vseh šolah na Kočevskem. Tako so se namreč dogovorili v torek na sestanku ravnateljev kočevskih šol, na katerem so poenotili tudi vse druge zadeve glede spoštovanja priporočil NIJZ.

»Učenci od 1. do 5. razreda mask ne bodo imeli, učenci višjih razredov pa jih bodo uporabljali v skupnih prostorih, na hodniku, pred kosilom, ko bodo šli v tajništvo, kabinete učiteljev, sanitarije …« V skladu s priporočili bodo imeli maske le ob prihodu v šolo, na poti do svojega razreda in pri odhodu iz šole, ne pa tudi v razredih. Bodo pa morali imeli v razredu masko učitelji, kadar ne bodo imeli razdalje do učencev. Priporočila pravijo, da so učitelji pred tablo in na zahtevani razdalji 1,5 metra od učenca lahko brez maske. Jo pa bodo seveda tudi ti morali uporabljati pri vseh skupnih aktivnostih in v skupnih prostorih. Ob vstopu v šolo bo tudi obvezno razkuževanje rok za vse, prav tako pred malico, vmes pa bodo spodbujali umivanje rok z milom.

RAZLIČNO O PRIPOROČILIH

Kot pravi Pirc, bodo ves čas pozorno spremljali epidemiološko sliko in se temu prilagajali. »Prvih 14 dni bomo zelo pozorni, ker ne vemo, od kod bodo otroci prišli. Če bo vse v redu, bomo po dveh tednih maskice za otroke ukinili,« pravi in poudarja, da so priporočila vendarle samo priporočila, in da se bodo šole same odločale, kako bodo ravnale. Nekatere se bodo verjetno priporočil držale zelo strogo. Tako je denimo v njih zapisano, da naj bi se roditeljske sestanke izvajalo na daljavo. »A vemo, da se je to izvajalo slabo, tako kot je bil tudi, ne glede na ves vložen trud, slab izplen šole na daljavo,« opozarja Pirc. Zato bodo imeli prvi roditeljski sestanek v živo na šoli. »Bo pa ob točno določenem urniku, tako da ne bo preveč mešanja staršev že pred šolo,« pravi.

Po natančno določenem urniku za vsak razred bodo potekala tudi kosila, pri katerih zato ne bo prihajalo do mešanja otrok. Se pa temu ne bodo mogli izogniti pri jutranjem varstvu in organizaciji podaljšanega bivanja, ker za to preprosto nimajo dovolj učiteljev. »V jutranjem varstvu bodo učenci posamezne skupine, denimo 2. a, b in c, vsi v varstvu, v enem razredu, se bodo pa igrali po skupinah ločeno. Skrbeli bomo za razdaljo med skupinami,« pravi in dodaja, da bo v podaljšanem bivanju prišlo do enkratnega mešanja otrok, ne bo pa se zgodilo, da bi se skupina večkrat mešala. Na začetku bodo oblikovali skupine glede na razred in čas, do katerega bodo ostali v šoli, velik poudarek pa bo na tem, da se bo čim več dejavnosti oziroma vsebin OPB izvajalo zunaj šole, na prostem.

»Glede na to, da smo na enak način zaključili že prejšnje šolsko leto, ne pričakujemo težav,« pravi in dodaja, da tudi starši že vedo, kako se bodo morali obnašati. Vstop v šolo bo za starše možen samo ob predhodni najavi, z masko in spremstvom. »Pri vratih bodo dežurali javni delavci. Dežurstev otrok tudi že junija nismo imeli,« pravi. Sicer pa bodo starši lahko prišli v šolo skupaj s svojimi prvošolčki na prvi šolski dan. Tudi letos bodo namreč na šoli pripravili za prvošolke sprejem, le da letos ne bo skupnega sprejema, ampak ga bodo naredili za vsakega od treh prvih razredov posebej.

Članek je bil objavljen v današnji tiskani izdaji Dolenjskega lista.

M. Leskovšek Svete

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava