Okoljsko ministrstvo v primeru HE Mokrice nevladnike vabi k sodelovanju

16.9.2020 | 09:30

Vizualizacija HE Mokrice (vir: HESS)

Ministrstvo za okolje in prostor je pozvalo nevladne organizacije k sodelovanju v postopku ugotavljanja prevlade javne koristi pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za Hidroelektrarno Mokrice. Poziv je prejelo 69 nevladnih organizacij, časa za pisno priglasitev udeležbe v postopku imajo do četrtka.

Ministrstvo je k udeležbi v postopku pozvalo vseh 45 nevladnih organizacij, ki imajo status, da delujejo v javnem interesu po zakonu o ohranjanju narave, in vseh 24 nevladnih organizacij s tem statusom po zakonu o varstvu okolja.

Integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja prekinjen

Družba Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS) je v imenu investitorjev junija 2020 na ministrstvo vložila zahtevo za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja. Dopolnjeno poročilo o vplivih na okolje in presoja sprejemljivosti na varovana območja kažeta, da je vpliv na nekatere ribje vrste bistven. Vpliva torej z ukrepi ni mogoče omiliti do te mere, da postane sprejemljiv.

Posledično so potrebni izravnalni ukrepi, ki pa se lahko določijo le v posebnem postopku presoje prevlade javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave. Zaradi omenjenega je predlagana javna korist energetike nad javno koristjo ohranjanja narave. Do razrešitve predhodnega vprašanja, ali se javna korist odobri ali ne, je integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja prekinjen.

Na direktoratu za okolje v postopku ugotavljanja prevlade druge javne koristi pridobivajo strokovna mnenja. Stransko udeležbo lahko priglasi vsaka nevladna organizacija, ki za to po zakonu o varstvu okolja ali po zakonu o ohranjanju narave izkaže pravni interes.

Ministrstvo je status stranskega udeleženca že podelilo Društvu za preučevanje rib Slovenija, novomeškemu združenju Rovo ter Inštitutu za ohranjanje naravne dediščine Lutra. Ob tem pa je k udeležbi pozvalo tudi vse druge nevladne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje.

S sodelovanjem vseh nevladnih organizacij se krepi "možnost, da bomo ravnovesje med skrbjo za razvoj in ohranjanjem okolja ohranili na visoki strokovni ravni", so dodali.

Projekt Hidroelektrarne Mokrice je, kot je znano, tarča številnih kritik nevladnih organizacij. Pri tem izpostavljajo zlasti dejstvo, da je bil okoljski minister Andrej Vizjak pred nastopom ministrskega mandata zaposlen na HESS, kjer si je neuspešno prizadeval pridobiti gradbeno dovoljenje za mokriško hidroelektrarno.

STA; M. K.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava