Okrogla miza - šport v občini Krško, sejna soba občine Krško

17.9.2020 | 18:00

 - v sejni sobi A in sicer v četrtek, 17.9.2020 ob 18.00

Obravnavali bomo problematike v športu, s katerimi se srečujejo tako športna društva kot drugi akterji v športu (vzgojno izobraževalni zavodi, lokalna skupnost idr.).

Želimo si, da bi iz različnih družbenih sfer identificirali zaznane problematike in potrebe v športu ter jih predstavili širši javnosti, hkrati pa okrogla miza predstavlja tudi prvi korak k osnovanju Strategije športa v občini Krško. Uvodoma se bo predstavila projektna skupina, ki bo pripravljala "Strategijo športa v občini Krško za obdobje 2021 - 2031".