V Šmarjeti en razred več kot lani

24.9.2020 | 10:30

Na OŠ Šmarjeta je doma ubrano zborovsko petje.

Šmarjeta - OŠ Šmarjeta letošnje šolsko leto obiskuje 395 učencev, ki so razdeljeni v 18 oddelkov, kar je eden več kot lani. 43 je prvošolčkov, kar je devet več kot lani.

»Glede na statistiko bo v naslednjem letu nekaj manj vpisa v 1. razred, ker je na seznamu 30 otrok. Vseeno pričakujemo dva manjša oddelka. Vsa nadaljnja leta pa je število večje, tako da tudi za naprej predvidevamo, da število oddelkov ostane na 18,« pove ravnateljica šole Nevenka Lahne.

Nevenka Lahne

Kadrovskih težav na šoli nimajo, vsi zaposleni imajo ustrezno izobrazbo, so pa učitelji nadpovprečno obremenjeni, ker imajo vsi obveznost nad normativom, pove ravnateljica.

Med počitnicami so opravili običajna vzdrževalna dela tako v šoli kot vrtcu, letos kakih posebnih gradbenih ali večjih vzdrževalnih del ni v načrtu. Šolski prevozi, ki jih uporabljata kar dve tretjini učencev, potekajo podobno kot v lanskem letu, le da so zamenjali smeri prvih jutranjih voženj, kar je utečena praksa.

Vse učilnice zasedene

Prostorskih težav nimajo, vse učilnice pa so zasedene. »Letos smo stisko rešili tako, da izvajamo pouk v manjših učnih skupinah le v 9. in 7. razredu. Zelo spretni smo morali biti tudi pri zagotavljanju priporočil NIJZ in MIZŠ v povezavi s preprečevanje širjenja Covid-19. Potrudili smo se, da priporočila upoštevamo in izvajamo v čim večji meri ter tako skrbimo za varnost otrok in zaposlenih,« pove Lahnetova. V Vrtcu Čebelica, ki deluje v okviru šole, je letos vpisanih 167 otrok v desetih oddelkih. Prostih je še deset mest - zapolnili jih bodo otroci, ki so na evidenčnem čakalnem seznamu in potrebujejo varstvo v letošnjem letu.

Besedilo in foto: L. Markelj

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava