Kam gre nadomestilo zaradi omejene rabe prostora na območju krške nuklearke?

3.10.2020 | 08:45

Nek (Foto: I. V., arhiv DL)

Krško - Sedmo leto zapored je Občina Krško v sodelovanju z Nuklearno elektrarno Krško, GEN energijo, Agencijo za radioaktivne odpadke in Skladom za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK pripravila letno poročilo o porabi nadomestila zaradi omejene rabe prostora. V letu 2019 so v okviru nedavčnih prihodkov proračuna občine Krško prihodki iz naslova nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta znašali 8,9 milijona evrov, sporočajo iz občine.

Občina je ta denar namenila predvsem infrastrukturi na področju prometa, predšolski vzgoji in šolstvu, kulturi, mladim, izobraževanju, socialnemu varstvu, spodbujanju razvoja malega gospodarstva, civilni zaščiti in požarni varnosti.

Med večjimi projekti, ki so bili v lanskem letu financirani iz tega vira, so nadaljevanje izgradnje obvoznice v Krškem, aktivnosti za dograditev in širitev prostorov Valvasorjeve knjižnice Krško, aktivnosti za novogradnjo vrtca pri OŠ XIV. divizije Senovo, dozidava in rekonstrukcija OŠ Koprivnica, ureditev komunalne infrastrukture Gorica – Jelše, obnova občinskih in državnih cest, pločnikov, mostov in ureditev kolesarskih povezav, rekonstrukcija ulic na Vidmu, aktivnosti za izgradnjo prizidka in obnovo gasilskega doma PGE Krško in PGD Videm ob Savi, vzdrževanja in obnova kulturnih spomenikov, rekonstrukcija objekta na cesti CKŽ 44 za vzpostavitev Podjetniškega inkubatorja Krško, razvoj malega gospodarstva, naložbe v kmetijstvo in drugo.

20 % iz naslova nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta Občina Krško namenja za individualno rabo, kot je npr. subvencioniranje komunalnega prispevka v višini do 75 do 88 %, sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih naprav do 70 % upravičenih stroškov, sofinanciranje razlike v ceni vrtcev, in sicer dodatno znižanje plačil staršev za 30 %, subvencioniranje počitniškega dela mladih v višini 27.587 evrov, sofinanciranje posvetovalnice za starše v višini 25.745 evrov, sofinanciranje letovanja šestošolcev, brezplačna šola v naravi, za novoletne prireditve obdaritve otrok v višini 34.385 evrov, 300 evrov ob rojstvu vsakega otroka (v lanskem letu skupno 77.400 evrov), subvencioniranje pomoči na domu v višini 39.999 evrov, subvencija mestnega prometa (v 2019 za ta namen 97.493 evrov) ter seveda individualna nadomestila občanom, ki živijo v 1500-metrskem pasu okoli jedrskega objekta. V 2019 je bilo nadomestilo v skupni višini 120.424 evrov izplačano 216 upravičencem, še sporočajo iz občine.

M. K.

Komentarji (1)

3.10.2020 1   (1)   (0)   OceniDanijel Špiler 
Vse individualne stimulacije (vrtci,.... itd je potrebno ukinit, ker je to glavni razlog za priseljevanje v našo občino. Neumnost 100%....

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava