Svetovalno središče Pokolpje, Ljudska knjižnica Metlika

21.10.2020 | 10:00

Potekalo bo karierno svetovanje in informiranje o možnostih izobraževanja tako za zaposlene kot brezposelne osebe in upokojence.