Priznanje GZDBK L-teku in Metki Wachter

23.10.2020 | 14:15

Metka Wachter in šentjernejski L-TEK z novim priznanjem GZDBK (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine (GZDBK) je danes prvič virtualno imela 13. dan ravnanja s človeškimi viri z naslovom »Izzivi delodajalcev in njihovih kadrovskih služb v današnjih razmerah, tudi v luči ovir in strahov, ki jih v družbo prinaša COVID«. Po uvodnem pozdravu direktorja GZDBK Tomaža Kordiša in predsednice Sekcije za ravnanje s človeškimi viri Mojce Novak iz Adrie Mobil so predstavili za delodajalce uporaben projekt »Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu e-VZD«. Dolgoletnemu predsedniku ocenjevalne komisije za vzoren primer ravnanja s človeškimi viri dr. Borisu Dularju, so se zahvalili za uspešno delo, sledilo pa je predavanje prof. dr. Mojce Zvezdane Dernovšek, dr. med., specialistke za psihiatrijo na temo Izzivov delodajalcev in njihovih kadrovskih služb v današnjih razmerah, tudi v luči ovir in strahov, ki jih v družbo prinaša COVID-19. Strokovnemu delu dneva je sledila tokrat že trinajsta podelitev priznanja »Vzoren primer ravnanja s človeškimi viri Dolenjske in Bele krajine«. Pet članska komisija GZDBK pod vodstvom predsednika dr. Borisa Dularja je med vsemi predlogi, ki so prispeli na razpis, soglasno odločila, da priznanje letos podeli podjetju L-TEK, d. o. o. in dolgoletni predsednici Sekcije seniorjev Metki Wachter. Priznanje podjetju L-TEK je prevzel direktor in lastnik podjetja Radko Luzar, priznanje za svoje več deset letno delovanje na mestu predsednice Sekcije seniorjev pa Metka Wachter.

Utemeljitev odločitve ocenjevalne komisije o dodelitvi priznanja

Šentjernejsko Podjetje L-Tek, d. o. o. je specializirano za izdelavo prototipov za visokotehnološke izdelke majhnih in srednje velikih serij. Poslovni partnerji so visokotehnološka podjetja, ki jim L-Tek ponuja celovite rešitve ali pa zgolj posamezno storitev v posamezni fazi procesa razvoja ali/in proizvodnje. Uvozno usmerjena družba se je v 26 letih delovanja razvila v visokotehnološko podjetje, ki danes zaposluje več kot 60 delavcev, med katerimi je skoraj četrtina visoko izobraženih inženirjev, ki so specialisti na svojem področju. Na podlagi kakovostnega znanja in bogatih izkušenj zaposlenih podjetje iz leta v leto uspešno raste. Vse temelji na njihovih ključnih vrednotah podjetja, ki so: kakovost, fleksibilnost, inovativnost in dolgoročno partnersko sodelovanje. Glede na panogo, v kateri podjetje deluje, je med 104 podjetij po dobičku na 11. mestu in je nad slovenskim povprečjem. Pred leti so z reorganizacijo imenovali vodje oddelkov, leta 2017 pa posodobili sistematizacijo delovnih mest. Uvedli so drugi nivo vodenja z določitvijo koordinatorjev v proizvodnji z namenom lažjega obvladovanja proizvodnih procesov. Organizacijska klima v podjetju temelji na vrednoti fleksibilnosti in na hitrem uvajanju sprememb, saj je fleksibilnost ena izmed najpomembnejših konkurenčnih prednosti njihovega podjetja. Vodenje in organiziranje procesov v podjetju izvajajo usposobljeni in motivirani sodelavci vodstvenega tima podjetja, z dolgoletnimi izkušnjami s področja razvoja in proizvodnje v elektronski industriji. Vodstveni tim je ključen za motiviranje zaposlenih pri doseganju skupnih ciljev podjetja.

Vzor zaposlenim predstavlja direktor podjetja, ki s svojimi dosežki in načrti za prihodnost venomer postavlja najvišje smernice v rasti in razvoju podjetja kot celote. Vseskozi poudarjajo pomembnost komunikacije z zaposlenimi in stalnega prenosa informacij. V sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki za mehke veščine vodenja so uvedli letne razgovore in spodbudili aktivno sodelovanje zaposlenih pri vpeljavi sistema kakovosti. Vodje oddelkov opravljajo kvartalne razgovore z zaposlenimi. V podjetju imajo vpeljan kompetenčni model, ki ga spremljajo preko matrike kompetenc, vsa leta pa tudi sistematično vlagajo v izobraževanje vseh zaposlenih, saj se zavedajo, da so človeški viri največji kapital podjetja.

Metka Wachter je kot profesorica kemije in biologije uspešno zaključila študij na Univerzi v Ljubljani na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo. Prve delovne izkušnje je pridobila v kozmetičnem podjetju Vedrog, v Ljubljani, se zatem preselila v Novo mesto in se zaposlila v Krki, tovarni zdravil. Delovna mesta, na katerih je delala, dokazujejo njeno dinamičnost in ustvarjalnost ter marketinško-prodajni talent. Vodila ja nabavo in bila nato devet let namestnica direktorja TOZD Kozmetika, leta 1988 pa postala direktorica Kozmetike in jo vodila do upokojitve leta 1997. V Krki je bila zaposlena skoraj 30 let . Delo, ki ga je opravljala, kaže na njeno izjemno bogato, vsestransko, v ljudi usmerjeno osebnost. V ospredje izstopajo njena delavnost, zavzetost in iskanje vedno novih idej, s svojo neposrednostjo in marketinškim pogumom pa je že v nekdanji skupni državi imela izjemen ugled, ki je bil zaznan tako v strokovni kot poslovni in menedžerski javnosti. Sodelavce je vodila z zgledom, zaupala jim je in jih spodbujala, da so pri tem čimbolj ustvarjalni in ambiciozni, pa tudi inovativni. Plod takega dela je tudi še danes legendarna marketinška akcija »vsaka ima svoj faktor«, ki je pomenil inovativen, odločen in pogumen korak v sodobnem reklamnem pristopu. Svojo ekipo sodelavcev je vedno spodbujala k dodatnemu izobraževanju, študiju in razvoju. Karizmatičnost so ji priznavali vsi sodelavci v programu, še zlasti, ker je vse zelo dobro tudi osebno poznala. S svojo neposrednostjo, razumevajočim odnosom in pripravljenostjo pomagati, so jo sodelavci zelo cenili in spoštovali. Njena široka osebnost, se je in se tudi še danes odraža v njenih številnih humanitarnih in dobrodelnih aktivnostih, tako institucionalnih kot društvenih.

Delovala je v različnih društvih in organizacijah kot so Sila, Rdeči križ, Karitas, Dom starejših občanov, OŠ D. Kette itd, velikokrat pa je bila na voljo tudi za čisto osebno pomoč. Vedno je znala zaznati težave in potrebo po pomoči, pa naj bo to za otroke s posebnimi potrebami ali širše socialne probleme v družinah in okolju. Metka Wachter tudi po upokojitvi ni opustila menedžerskih aktivnosti, saj je v okviru GZDBK že od ustanovitve, leta 2010, predsednica sekcije seniorjev menedžerjev. Sekcija ima danes 39 članov, upokojenih menedžerjev in strokovnjakov, ki so v preteklosti delovali v gospodarskih družbah ali ustanovah, oziroma v podpornem okolju gospodarstva. V 10 letih delovanja je sekcija izpeljala že več kot 100 dogodkov in Metka Wachter je bila pri tem ključna, povezovalna, zavzeta in motivacijska, ves čas vodenja sekcije pa usmerjena v to, da seniorji svoje znanje in izkušnje delijo z mlajšimi generacijami in prispevajo k pozitivnemu razvoju regije. Za svoje življenjsko delo si je tako poleg številnih visokih nagrad in priznanj prislužila tudi priznanje Vzoren primer ravnanja s človeškimi viri Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine 2019.

R. M.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava